Študijné programy

Programy Master of Business Administration (MBA)

MBA – Management, organizácia a riadenie

Tento program je zameraný na základné disciplíny manažmentu. Jeho cieľom je získanie manažérskych znalostí a praktických skúseností využiteľných pri riadení organizácie. 
viac o programe

MBA – Management soft skills

Program Management soft skills sa zaoberá predovšetkým vedením ľudí, tímovou spoluprácou, stratégiou efektívneho riešenia konfliktov a osobným rozvojom. 
viac o programe

MBA – Projektové riadenie a plánovanie

Tento program je primárne určený vedúcim pracovníkom a jeho cieľom je zoznámiť účastníkov so základnou terminológiou, princípmi a metódami projektového riadenia. 
viac o programe

MBA – Management a riadenie v zdravotníctve

Program využije akýkoľvek pracovník zo zdravotníckeho sektora, ktorý má záujem o manažérske vzdelanie nad rámec odborných lekárskych znalostí.
viac o programe

MBA – Finančný management a strategické riadenie financií

Finančný management a strategické riadenie financií je program zameraný na získavanie základného povedomia o podnikových financiách, plánovaní a investičnom rozhodovaní, controllingu a meraní výkonnosti podniku. 
viac o programe

MBA – Marketing, médiá a soft skills

Ide o program určený k získaniu základných marketingových, reklamných a promočných schopností. Zameriava sa tiež na mediálnu komunikáciu a PR. 
viac o programe

MBA – Riadenie ľudských zdrojov

Tento program je zameraný predovšetkým na strategické riadenie ľudských zdrojov, plánovanie a rozvoj personálneho manažmentu, firemnú kultúru a personálne funkcie. 
viac o programe

MBA – Medzinárodný obchod

Ide o program, ktorý zahŕňa komplexnú problematiku medzinárodného obchodu a všetkých strategických či ekonomických aspektov s ním spojených. 
viac o programe

MBA – Obchodné právo v podnikaní

Tento program slúži predovšetkým k získaniu znalostí o obchodnom práve, pracovnom práve a práve obchodných spoločností. 
viac o programe

MBA – Verejná správa

Tento program sa zaoberá základnými disciplínami, cieľmi a definíciami verejnej správy. 
viac o programe

 

Programy Bachelor of Business Administration (BBA)

BBA – Základy manažmentu

Tento program je zameraný na základné disciplíny manažmentu, manažérskych znalostí a praktických skúseností. 
viac o programe

Naši partneri

CMS ČIIA BCC SPŘ