Študentská sekcia

Po prijatí do príslušného programu získa každý študent prístupové údaje do študentskej sekcie. Jedná sa o študijné prostredie, kde sa postupne zobrazujú jednotlivé moduly programu. Tu študent nájde všetky potrebné informácie o priebehu štúdia, o tematických stretnutiach s lektormi, študijné materiály a termíny pre odovzdanie postupových prác. Študentská sekcia slúži študentom tiež ako prostredie pre komunikáciu s lektormi a študijným oddelením.

Prihláste sa

Naši partneri

CMS ČIIA BCC SPŘ