Promócie 2013

Neoddeliteľnou súčasťou každého štúdia je jeho veľkolepé ukončenie. Štúdium BBA, MBA i LLM býva štandardne ukončené slávnostnými promóciami, ktoré každoročne usporadúvame pre našich úspešných klientov.

Naši najčerstvejší absolventi, ktorí ukončili štúdium niektorého z našich postgraduálnych vzdelávacích programov v priebehu prvého polroku súčasného roku, mali možnosť vychutnať si plody svojich úspechov počas slávnostných promócií, ktoré sa uskutočnili v sobotu 25. mája 2013, už tradične v nádherných priestoroch kaplnky Sacre Coeur. Kvôli veľkému počtu úspešných študentov tohto cyklu prebehlo slávnostné ukončenie tento krát vo dvoch fázach, v predpoludňajších a popoludňajších hodinách. Absolventi boli tradične obdarení diplomom a zaslúženým pocitom úspešného postupu na dráhe svojho profesionálneho i osobného rozvoja.

Radi by sme opäť poďakovali všetkým účastníkom, absolventom, lektorom i usporiadateľom promócií za príjemne strávený čas. Absolventom navyše prajeme veľa úspechov v budúcnosti a budeme radi, keď sa z ich úspechov bude tešiť čo najširšie okolie.

Fotogaléria

Promócie 2012

Posledná spoločenská akcia ukončujúca štúdium v roku 2012 sa uskutočnila v sobotu 15.12. v kaplnke Sacre Coeur v Holečkovej ulici v Prahe 5. Promócie sa týkali absolventov profesijne vzdelávacích programov BBA i MBA. Na akcii, ktorá bola zahájená slávnostným prípitkom absolventov so zástupcami Business Institut a lektorského tímu, sa zúčastnilo viac než sto ľudí a jej priebeh sa niesol v duchu príjemnej a mimoriadnej atmosféry. Následne bol každému z našich absolventov slávnostne udelený diplom. Fotografie z tejto akcie sú k dispozícii v našej fotogalérii.

Všetkým našim absolventom týmto ďakujeme za štúdium na našej škole a prajeme, nech u nich i po úspešnom zakončení štúdia pretrváva radosť z poznávania a túžba objavovať stále niečo nové. Radi by sme taktiež pripomenuli, že dvere nášho inštitútu sú absolventom stále otvorené, či už v podobe účasti na spoločenských akciách, alebo v podobe lektorskej spolupráce.

Fotogaléria

Naši partneri

CMS ČIIA BCC SPŘ