Promócie 2017 - september

Ďalšie promócie absolventov Business Institutu sa konali v sobotu 23.9.2017. Absolventi z profesijných programov MBA, BBA a LLM si prevzali svoje diplomy v krásnych priestoroch kostola sv. Šimona a Judy v Dušní ulici v Prahe. Slávnostnému ceremoniálu predchádzal absolventský prípitok so zástupcami školy na čele s tajomníkom Business Institutu – Lubošom Bártou. Všetkým absolventom zo srdca gratulujeme a prajeme mnoho úspechov v budúcom profesijnom ako aj osobnom živote. Viac foto v našej fotogalérii.

Promócie September 2017   Promócie September 2017

Promócie 2017 - január

V Národnom dome na Vinohradoch sa v sobotu 21. januára ako už tradične konali ďalšie promócie absolventov Business Institutu. Po symbolickom prípitku v priestoroch Reisovej sály si absolventi profesijných programov MBA a BBA prevzali svoje diplomy na slávnostnom ceremoniáli. Všetkým účastníkom promócií srdečne gratulujeme a prajeme za celý kolektív Business Institutu množstvo pracovných ako aj osobných úspechov.

Promócie Január 2017   Promócie Január 2017

Promócie 2016

Promócie absolventov profesijne vzdelávacích programov MBA, BBA či LLM sa konali dňa 21. 5. 2016 v Národnom dome na Vinohradoch. Absolventi boli podľa tradície obdarovaní diplomom a zaslúženým pocitom úspešného postupu na dráhe svojho profesionálneho i osobného rozvoja. Radi by sme opäť poďakovali všetkým účastníkom, absolventom, lektorom i usporiadateľom promócie za príjemne strávený čas. Absolventom prajeme aby sa im podarilo správne zužitkovať nadobudnuté vedomosti a zručnosti na ceste za úspechom.

 

Promócie 2015

Business Inštitút sa môže pochváliť množstvom úspešných absolventov profesijne vzdelávacích programov MBA, BBA či LLM. V roku 2015 sa promócie konali dokonca dvakrát a to v januári aj v septembri v Národnom dome na Vinohradoch. Po odovzdaní diplomov, symbolickom prípitku a slávnostnom ukončení štúdia, sa svet opäť rozrástol o ďalších odborníkov a profesionálov, ktorí teraz môžu využiť novo nadobudnuté znalosti vo svojej budúcej profesijnej praxi.

Promócie 2015   Promócie 2015

Promócie 2014

I v prvej polovici roku 2014 sa môže Business Institut pochváliť množstvom úspešných absolventov profesijne vzdelávacích programov MBA, BBA či LLM. Ich promócie sa uskutočnili v sobotu 11. 1. 2014, opäť v známych, osvedčených a tradíciami i slávnostnou atmosférou opradených priestoroch kaplnky Sacre Coeur. Po odovzdaní diplomov, symbolickom prípitku a slávnostnom ukončení štúdia, ktoré bolo doplnené menším občerstvením, sa Business Institut rozrástol o ďalších odborníkov a profesionálov, ktorí teraz môžu využiť novo nadobudnuté znalosti vo svojej budúcej profesijnej praxi.

Naše poďakovanie patrí popri absolventoch taktiež celému lektorskému tímu i zamestnancom Business Institut za bezchybný priebeh a zorganizovanie akcie.

Promócie 2014   Promócie 2014

Promócie 2013

Naši absolventi, ktorí ukončili štúdium niektorého z našich postgraduálnych vzdelávacích programov počas prvého polroka tohto roka, mali možnosť si vychutnať plody svojich študijných úspechov počas slávnostnej promócie, ktorá prebehla v sobotu 25. mája 2013, už tradične v nádherných priestoroch kaplnky Sacre Coeur. Pre veľký počet úspešných študentov tohto cyklu prebehlo slávnostné zakončenie tentoraz v dvoch fázach, v dopoludňajších a popoludňajších hodinách. Absolventi boli podľa tradície obdarovaní diplomom a zaslúženým pocitom úspešného postupu na dráhe svojho profesionálneho i osobného rozvoja.
Radi by sme opäť poďakovali všetkým účastníkom, absolventom, lektorom i usporiadateľom promócie za príjemne strávený čas. Absolventom navyše prajeme veľa úspechov do budúcnosti a budeme radi, keď sa z Vašich úspechov bude tešiť čo najširšie okolie.
 
Promócie 2013   Promócie 2013

Promócie 2012

V sobotu 15. 12. 2012 sa uskutočnila v kaplnke Sacre Coeur slávnostná promócia absolventov profesijných vzdelávajúcich programov BBA a MBA. Všetkým našim absolventom prajeme, aby u nich pretrvávala radosť z poznávania a túžba objavovať niečo nové i po úspešnom zakončení štúdia. 

Promócie 2012   Promócie 2012

 

Naši partneri

CMS ČIIA BCC SPŘ