Programy MBA

MBA (Master of Business Administration)

MBA predstavuje profesijný vzdelávací program zameraný na rozvoj manažérskych schopností a praktických skúseností, ktorý je určený pre manažérov, členov managementu, podnikateľov, zamestnancov štátnej správy a samosprávy, predstaviteľov neziskových organizácií a predovšetkým pre tých, ktorí chcú získať náskok pre ostatnými.

Programy MBA

 

 

 

 

On-line prihláška Prihláška v PDF  

Výučba programov MBA prebieha kombinovanou formou (e-learning + tematické stretnutia s lektormi), Celé štúdium je rozložené do troch semestrov, kedy v každom semestri študent absolvuje 4 študijné moduly (predmety). V priebehu štúdia študent vypracováva postupové práce (za každý modul štúdia jednu prácu). Štúdium je zakončené záverečnou skúškou, ktorá sa skladá z obhajoby záverečnej práce a skúšobnej časti. Po splnení všetkých študijných podmienok obdrží absolvent diplom a certifikát, ako osvedčenie o absolvovaní programu MBA. Business Inštitút ponúka moderný koncept štúdiá zameraný na prax, ktorý plne rešpektuje časové možnosti každého študenta. Výučbu zabezpečujú špičkoví odborníci z praxe, ktorí sa snažia študentom odovzdať svoje dlhoročné skúsenosti a oboznámiť študentov s najmodernejšími trendmi. 

Zahájenie programov MBA je vždy 15. marca a 1. októbra. Na základe individuálnej žiadosti môže byť uchádzač o štúdium prijatý aj mimo tieto termíny.

Cena profesijných programov MBA je od 3.730 € za celé štúdium (cena je uvedená bez DPH).

Naši partneri

CMS ČIIA BCC SPŘ