Programy BBA

Profesijný program BBA je možné vnímať ako prípravu na vyšší stupeň vzdelávacieho programu MBA (Master of Business Administration). Keďže program MBA je vhodný pre absolventov vysokých škôl alebo absolventov stredných škôl s viacročnou manažérskou praxou, je program BBA koncipovaný tak, aby účastníkom umožnil doplniť si teoretické vzdelanie.

On line přiháška ke studiu     Přihláška v PDF                            Kontaktujte Nás       

Studijní program BBA:

 

 

Program BBA umožňuje ďalej študovať niektorý z ponúkaných programov MBA.

Výučba prebieha formou prostriedkov komunikácie na diaľku (e-learning + tematické stretnutia) a je rozložená do troch semestrov. Štúdium je zakončené ústnou záverečnou skúškou a obhajobou záverečnej dizertačnej práce. Po splnení všetkých študijných podmienok obdrží absolvent osvedčenie o absolvovaní štúdia a diplom s udeleným titulom BBA.

Zahájenie výučby je vždy k 15. 3. a 1. 10. Na základe individuálnej žiadosti môže byť uchádzač o štúdium prijatý aj mimo tieto termíny. Bližšie informácie o špecializáciách manažérskych programov nájdete pod jednotlivými programami.

Cena profesijného programu BBA je 2.215 € bez DPH (2.680 € vrátane DPH).

Naši partneri

CMS ČIIA BCC SPŘ