Online prihláška na štúdium

Výber študijného programu

Výber študijného programu:*
Cyklus*:

Osobné údaje

Titul, meno, priezvisko:*
Adresa:*
Dátum a miesto narodenia:*
Telefón:* E-mail:*

Údaje o vzdelaní

Absolvovaná vysoká škola

Názov:
Odbor:
Rok ukončenia:

Absolvovaná stredná škola

Názov:
Odbor:
Rok ukončenia:

Údaje o Vašej firme

Fakturačné údaje

TIP: Vyplňuje sa v prípade, že žiadate vystaviť faktúru za štúdium na spoločnosť.

Názov:
Ulica:
PSČ, Mesto:
IČO: DIČ:

Údaje o zamestnávateľovi

TIP: Údaj, ktorý má iba informačný charakter pre profiláciu lektorských stretnutí.

Firma:
Pozícia vo firme:

Forma úhrady

Cena za štúdium bude uhradená v:*

Prílohy

TIP: K prihláške je možné pripojiť max. 8 súborov

Pripojiť ďalšiu prílohu

Všetko čo by ste nám ešte chceli odkázať

Kontrolná otázka:* Hlavné mesto ČR

Údaje označené * sú povinné.

Manipulácia s osobnými údajmi sa riadi zákonom č. 101/2000 Sb. (Zákon o ochraně osobních údajů) a ostatnými právnymi predpismi platnými na území ČR. Business Institut, s.r.o. spravuje a súčasne spracúva údaje v zmysle vyššie uvedeného zákona.

Naši partneri

CMS ČIIA BCC SPŘ