Prečo by som si mal vybrať práve Business Institut?

Výber školy so štúdiom MBA nie je v dnešnej dobe vôbec jednoduchý. Takýchto inštitúcií je mnoho a bojujú o získanie študentov najrôznejšími prostriedkami. Ak hľadáte kvalitné vzdelanie a Vaším cieľom je získať nové vedomosti, rozšíriť si obzory a učiť sa od tých najlepších vo svojom odbore, potom sa Vám výber podstatne zúži. Niektoré školy Vám ponúknu veľmi drahé samoštúdium, niektoré Vám ponúknu online štúdium (ktoré je v skutočnosti „offline"), iné Vás budú lákať prázdnymi frázami. Vždy je však nutné pozrieť sa na konkrétne fakty, ktoré je vhodné si overiť. Preto, prosím, nepodceňujte výber školy a skúste si zistiť čo najviac informácií ešte predtým, než sa rozhodnete.

Sme najväčšou MBA školou v Českej Republike a na Slovensku

Business Institut je najväčšou MBA školou v Českej republike a na Slovensku, poskytujúcou kvalitné a prestížne vzdelanie. Ponúkame 10 špecializácií programu MBA a 1 špecializáciu programu BBA. Každý program je zostavený unikátne v súlade s najnovšími trendmi v jednotlivých odboroch a zameriava sa na kľúčové problematiky jednotlivých oblastí, pričom presahuje do sféry praktického využitia. Business Institut súčasne pôsobí aj na Slovensku so vzdelávacím centrom v Bratislave.

Viac informácií tu

Moderná forma výučby

Výučba jednotlivých profesijných programov MBA prebieha v českom a slovenskom jazyku, a to kombinovanou formou. Ide o spojenie distančnej formy e-learningu a lektorských stretnutí, ktoré predstavujú prezenčnú časť výučby pre každý modul. Štúdium je rozložené do troch semestrov, pričom každý semester trvá 6 mesiacov. Celková dĺžka štúdia je teda 1,5 roka. Lektorské stretnutia sú realizované formou interaktívnych workshopov štyrikrát za semester. Nie sú povinné, no vrelo ich odporúčame, pretože študenti tu dostávajú možnosť zúčastniť sa na diskusiách s odborníkmi z praxe a získať tak od nich cenné skúsenosti.

Viac informácií tu

Flexibilný a individuálny prístup

Našou prioritou je poskytovanie kvalitného štúdia tak, aby prinieslo každému jednotlivcovi čo najviac. Kapacita každého programu je preto obmedzená na 15 študentov, aby bol priestor pre vzájomnú interakciu ako medzi študentmi, tak aj medzi študentmi a lektormi. Forma štúdia je flexibilná a vychádza v ústrety časovým možnostiam každého študenta. Všetci študenti majú taktiež možnosť individuálnej konzultácie s lektorom nad rámec bežnej výučby.
Viac informácií tu

 

Špičkový tím lektorov

Výučbu zabezpečujú poprední odborníci s mnohoročnými praktickými skúsenosťami v danom odbore, ktorí sú ochotní priniesť do výučby i individuálne vyžiadané témy a konzultovať so študentmi problémy z ich vlastnej firemnej praxe. V súčasnosti spolupracuje Business Institut s viac než 170 lektormi z najrôznejších profesijných oblastí.

Viac informácií tu

Uplatnenie absolventov

Štúdium MBA a BBA a následné získanie prestížneho titulu umožní absolventom disponovať výraznou konkurenčnou výhodou. Podstatne sa tak zvýši ich cena na trhu práce a otvoria sa im možnosti k ďalšiemu kariérnemu rastu. Absolventi tak majú vyššiu šancu uplatniť sa na popredných pozíciách vo významných medzinárodných spoločnostiach. Business Institut taktiež spolupracuje s personálnymi agentúrami a head-huntermi, vďaka ktorým je schopný absolventom pomôcť získať lukratívnejšiu pracovnú pozíciu.

Viac informácií tu

Lektorské stretnutia z iných programov

Každý študent môže nad rámec svojho štúdia navštevovať lektorské stretnutia z iných programov. Študenti tak majú možnosť získať aktuálne a veľmi cenné informácie z iných odborov, nielen z toho, ktorý si práve zvolili. Naši študenti preto nemusia utrácať za ďalšie drahé semináre a školenia, v prípade, že majú potrebu zdokonaľovať sa aj v iných oblastiach.

Viac informácií tu

Stretnutia so zaujímavými osobnosťami

Študenti Business Institut môžu zdarma navštevovať blokové moduly, coffee breaky a prednášky vedené známymi osobnosťami. Medzi najobľúbenejšie vzdelávacie akcie tohto typu sa zaraďujú: Kúzlo manažérskej rétoriky – Jan Přeučil, Stres a stresové zlyhanie – MUDr. Jan Cimický, CSc., Organizácia práce a hodnotenie kvality v zdravotníckych zariadeniach – prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc., Naša dvojitá firemná DNA – Ing. Zbyněk Frolík, Gastronómia a marketing alebo Ako (ne)prilákať hosťa – Roman Vaňek, a mnoho ďalších zaujímavých tém s poprednými odborníkmi.

Viac informácií tu

Literatúra pre štúdium

Každý študent môže bezplatne využívať služby našej knižnice, ktorá ponúka viac než 1000 odborných titulov z rôznych profesijných oblastí. Všetku literatúru rozosielame po celej Slovenskej republike. Okrem toho môžu naši študenti využívať špeciálne zľavy na nákup literatúry vo vybraných nakladateľstvách, akými sú napríklad spoločnosti Grada a dalšie.

Viac informácií tu

Spoločenské akcie

Business Institut usporadúva pre svojich študentov i absolventov pravidelné spoločenské akcie, na ktorých majú študenti možnosť spoznať svojich lektorov a spolužiakov v neformálnom prostredí. Najväčšou udalosťou je slávnostná promócia úspešných absolventov, ktorí si vo veľkolepej atmosfére môžu naplno vychutnať dosiahnutie ďalšieho míľnika vo svojej profesijnej i osobnej ceste za vzdelaním.

Viac informácií tu

Darčeky a bonusy ku štúdiu

Okrem všetkých vyššie uvedených výhod, ktoré Business Institut v rámci i nad rámec výučby ponúka, môžu študenti využiť časovo obmedzené akcie.

Viac informácií tu

Moderný systém e-learning

Našim študentom ponúkame moderné študijné prostredie e-learning ako ďalšiu podporu štúdia. Od začiatku štúdia je pre každého študenta zriadená študentská sekcia, kde na jednom mieste nájde všetky študijné materiály, informácie o štúdiu, harmonogram štúdia a ďalšie podklady. Tento systém taktiež slúži na uľahčenie komunikácie s lektormi a študijným oddelením.

Viac informácií tu

Cena štúdia

Cena programu MBA je od 3.730 Eur bez DPH za celé štúdium. V rámci riadneho štúdia nie sú účtované žiadne ďalšie poplatky, naopak štúdium zahŕňa možnosť zúčastniť sa na lektorských stretnutiach z iných programov. Pre študentov taktiež organizujeme blokové moduly a coffee breaky so zaujímavými osobnosťami, ktorých sa môžu zúčastniť zdarma. Cena štúdia je daňovo uznateľným nákladom pre zamestnávateľa alebo pre Vašu vlastnú spoločnosť.

Viac informácií tu

 

Chcete sa o spoločnosti Business Institut dozvedieť viac?

Navštívte tieto odkazy:

On line prihláška na štúdium

Fotogaléria

Osobné referencie

Referencie firiem

Naši partneri

CMS ČIIA BCC SPŘ