Poplatky za štúdium

Zvoľte si pre štúdium MBA kvalitu a prestíž. Šetriť na štúdiu sa totižto nevypláca!

Otvárame nový cyklus profesijných programov! Začnite so štúdiom v októbri 2018. Prihláste sa na štúdium MBA a BBA a získajte mimoriadnu zľavu 740 EUR.

Študujte vo dvojici a využite ďalšie akcie "Zľava 250 EUR" pre oboch študentov.

Štúdium MBA

Cena za štúdium Cena po zľave 740 EUR
MBA

4.720 EUR

5.711 EUR s DPH

3.980 EUR

4.816 EUR s DPH

Executive MBA v AJ

5.833 EUR

7.058 EUR s DPH

5.093 EUR

6.163 EUR s DPH
Interactive Online MBA

4.720 EUR

5.711 EUR s DPH

3.980 EUR

4.816 EUR s DPH

Štúdium BBA

Cena za štúdium Cena po zľave 340 EUR
BBA

2.555 EUR

3.092 EUR s DPH

2.215 EUR

2.680 EUR s DPH

Pre štúdium MBA účtujeme administratívny poplatok za podanie prihlášky vo výške 100 EUR s DPH. V prípade štúdia BBA je poplatok za podanie prihlášky 80 EUR s DPH. Poplatok je možné uhradiť aj po podaní prihlášky.

Poplatok za štúdium zahŕňa navyše nad rámec študijného programu:

  • možnosť navštevovať blokové moduly, coffee breaky a prednášky, kde prednášajú špičkoví odborníci ako MUDr. Jan Cimický, CSc., prof. MUDr. Jan Pirk, CSc., Jan Přeučil, Raman Vaněk, JUDr. Pavel Telička, Ing. Zbyněk Frolík a veľa iných;
  • možnosť navštevovať lektorské stretnutia, prednášky z iných programov (zahŕňa poskytnutie študijných materiálov);
  • študijné materiály a konzultácie s lektormi;
  • občerstvenie na lektorských stretnutiach;
  • absolvent po úspešnom ukončení štúdia získa diplom v českom a anglickom jazyku a zároveň dodatok k diplomu v českom a anglickom jazyku, nie je teda nutné zaobstarať dodatočný preklad alebo požiadať o dodatok k diplomu;
  • slávnostnú promóciu pre úspešných absolventov;
  • spoločenské akcie s rautom a večerným programom, kde majú študenti i absolventi možnosť poznať svojich lektorov a spolužiakov v neformálnom prostredí;
  • starostlivosť po ukončení štúdia, alebo Business Institut spolupracuje s personálnymi agentúrami a head-huntery – absolvent štúdia MBA sa po jeho úspešnom ukončení stáva atraktívnym na trhu práce, sme schopní mu pomôcť získať lukratívnejšiu pracovnú pozíciu.

prihlaska

Platobné podmienky

Administratívny poplatok je možné uhradiť bezhotovostným prevodom na bankový účet č. 107-7745460257/0100 vedený v Komerčnej banke, a.s., ako variabilní symbol uchádzač uvedie prvých šesť číslic svojho rodného čísla a do správy pre príjemcu uvedie svoje meno. Prihlášku je možné podať i bez uhradenia administratívneho poplatku, následne bude uchádzačovi zaslaná faktúra s variabilným symbolom, na základe, ktorého uchádzač administratívny poplatok uhradí.

Platbu za štúdium je možné uhradiť v jednej, vo dvoch alebo troch splátkach. Prvá splátka sa uhradí po podpise zmluvy o štúdiu, druhá splátka je hradená pred zahájením druhého semestru a tretia splátka pred zahájením tretieho semestru. Štúdium je možné uhradiť bezhotovostným prevodom na bankový účet č. 107-7745460257/0100 vedený v Komerčnej banke, a.s. V prípade záujmu uchádzača sme schopní zaistiť úverové financovanie celého štúdia. V prípade individuálnej žiadosti je možné platbu za štúdium rozložiť do viacerých splátok.

Daňové aspekty

Štúdium je daňovo uznateľná položka, ktorú zamestnávateľ môže uplatniť v rámci základu dane z príjmu ako výdaj na odborný rozvoj zamestnancov. Súčasne sa pre zamestnanca jedná o príjem, ktorý je podľa zákona o daniach z príjmu oslobodený od dane v prípade, že štúdium súvisí s podnikaním zamestnávateľa.

Chcete sa o spoločnosti Business Institut dozvedieť viac?

Navštívte tieto odkazy:

Prečo si zvoliť nás Fotogaléria
Osobné referencie Referencie firem

Naši partneri

CMS ČIIA BCC SPŘ