Podmienky prijatia

Otvárame nový cyklus profesijných programov! Začnite so štúdiom MBA už teraz. Prihláste sa na štúdium MBA a študujte so zľavou až 740 EUR.

Uchádzač o štúdium profesijného programu MBA (Master of Business Administration) musí spĺňať nasledujúce podmienky:

 • podanie riadne vyplnenej prihlášky ku štúdiu;
 • uhradenie manipulačného poplatku za prihlášku vo výške 100 EUR;
 • ukončené vysokoškolské vzdelanie, minimálne ukončený bakalársky študijný program alebo program BBA. Z týchto podmienok môže byť udelená výnimka – požadované vzdelanie môže byť nahradené dostatočnou praxou, ktorú je nutné doložiť. O tejto skutočnosti rozhoduje vedenie Business Institutu.
   

Uchádzač o štúdium profesijného programu BBA (Bachelor of Business Administration) musí spĺňať nasledujúce podmienky:

 • podanie prihlášky ku štúdiu;
 • uhradenie manipulačného poplatku za prihlášku vo výške 80 EUR;
 • ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou.
   

Záujemci o profesijné vzdelávacie programy MBA, alebo BBA vyplnia prihlášku a odošlú ju spoločne s nasledujúcimi prílohami na príslušnú adresu:

 • doklad o zaplatení administratívneho poplatku
 • kópia dokladu o dosiahnutom vzdelaní alebo preukázanej praxi 
   

On line prihláška na štúdium

Naši partneri

CMS ČIIA BCC SPŘ