Osobní reference

 • Radka Svobodová

  "Ako absolventka MBA programu zameraného na oblasť riadenia ľudských zdrojov môžem štúdium jednoznačne odporučiť všetkým, ktorí sa zaoberajú personalistikou a chcú si rozšíriť svoje znalosti a obzory. Vďaka diskusiám so skúsenými lektormi ako aj kolegami z brandže získate nielen zaujímavé informácie, ale taktiež cenné kontakty. Ďalší výhodou je zameranie na vlastnú prax, možnosť analyzovať reálne situácie a v rámci postupových prác hľadať ich riešenie. Toto štúdium vo všetkých ohľadoch splnilo moje očakávania"

  Radka Svobodová

  absolventka programu MBA – Riadenie ľudských zdrojov
  nPCEBG HR Manager
  Foxconn CZ, s.r.o.

   
 • Pavel Hendrych

  "O štúdiu MBA som premýšľal pomerne dlhú dobu a významný čas som venoval aj voľbe inštitúcie, kde by som vzdelávací program absolvoval. Po návšteve mnohých ukážkových hodín som sa rozhodol pre Business Inštitút, ktorý ma presvedčil nielen profesionálne a obsahovo výborným kurzom presne zodpovedajúcim mojim očakávaniam, ale i faktom, že sa medzi lektormi nachádzalo aj niekoľko profesionálov, s ktorými som mal v minulosti možnosť spolupracovať k mojej plnej spokojnosti. Pokiaľ mám dnes s odstupom času zhodnotiť štúdium ako také, jedná sa skutočne “o inú školu” – jednotlivé stretnutia boli vedené vo veľmi konštruktívnom a priateľskom duchu, poznatky bolo možné aplikovať obratom vo vlastnej praxi. Ako ďalší benefit vnímam aj náročnosť štúdia, ktorá ma úprimne v pozitívnom duchu prekvapila, vrátane rozsahu a hĺbky záverečnej skúšky. Získal som aj mnoho kontaktov medzi študentmi a lektormi, celkovo vnímam štúdium a následné uplatnenie poznatkov ako veľmi prínosné pre môj pracovný ako aj osobný život."

  Pavel Hendrych

  absolvent programu MBA – Riadenie inovačních technológii
  Chief Operations Officer
  Itelligence, a.s

   
 • Jindřich Motýl

  "Štúdium MBA mi umožnilo ujednotiť a utriediť si informácie o managemente a marketingu cestovného ruchu v jeho kľúčových oblastiach. Najviac si cením kvalitu lektorov a ich prednášok. Vďaka nim som načerpal nielen dôležité teoretické poznatky, ale predovšetkým som sa dostal hlboko pod kožu odboru a pochopil, ako veci naozaj fungujú v praxi. V rámci svojej práce v agentúre som mnohokrát pracoval na marketingových projektoch v cestovnom ruchu, som autorom niekoľkých stratégií rozvoja destinácii a rôznych propagačných koncepcii. Som teda praktik a nerád strácam jedinú minútu svojho času na čokoľvek neefektívneho. O štúdiu MBA sa to v žiadnom prípade nedá povedať, každá prednáška mala zmysel a každá postupová práca ma posunula ďalej. Štúdium a záverečná skúška sú náročné. Poznatky zo štúdia som už v jeho priebehu používal a môžem povedať, že sa mi ich podarilo zobchodovať tak, že celé štúdium beriem ako ziskový projekt."

  Jindřich Motýl

  absolvent programu - MBA management cestovného ruchu
  majiteľ a konateľ MOTYL MEDIA s.r.o.

   
 • Dalibor Švrček

  "Štúdium na Business Inštitúte ma osobne obohatilo v niekoľkých smeroch. V rámci štúdia som mal možnosť na vlastný projekt, ktorý je realizovaný vo firme, v ktorej pracujem, nahliadnuť nezávislými očami lektorov.
  Všetky práce, ktoré som písal, boli venované vlastnému projektu, takže som mal možnosť sa zamyslieť aj nad témami, ktoré sa budú musieť riešiť v budúcnosti a na ktoré v rámci denných úloh žiadny čas nezostal.
  Škola mi dala možnosť konfrontácie s novými trendami v mojom odbore. Informačné technológie sa vyvíjajú pomerne značnou dynamikou a od obhajoby mojej diplomovej práce v roku 1990 už ubehol nejaký čas.
  Na štúdium a písanie prác si však bolo treba urobiť čas. Výhodou pravdaže je, že po skončení štúdia ten čas zostane a zrazu som zistil, že nemusím tráviť toľko času v práci. Štúdiom som nielen zrovnal krok s mladšou generáciou, ale dostal sa zase dopredu.
  Zistil som, že u kolegov som získal väčší rešpekt. Nie kvôli titulu, ale že som zvládol prácu a školu zároveň. I keď to znamenalo kvôli lektorským stretnutiam absolvovať v ten deň 600 km. Na stretnutia som sa tešil. Tam sem dostal ucelený pohľad na určitú disciplínu.
  Celkovo hodnotím rozhodnutie o štúdiu veľmi kladne. Obohatilo ma v mnohých smeroch. V súčasnej dobe čerpám z poznatkov, ktoré som v rámci štúdia získal."

  Dalibor Švrček

  absolvent programu MBA – Riadenie informačních technológii
  Senior Configuration Management

   
 • Viliam Kolivoška

  "Štúdium finančného managementu na Business Institutu mi pomohlo získať komplexný náhľad na problematiku finančného plánovania a riadenia v rámci projektov, ale aj na iné oblasti, ktorými sú napríklad riadenie rizík, investovanie na kapitálových a devízových trhoch či daňové systémy. Získané znalosti využívam nie len vo svojom profesionálnom živote, ale aj pri riadení osobných financií. Štúdium finančného managementu na Business Institutu odporúčam všetkým, ktorí v rámci svojho stredoškolského či vysokoškolského štúdia nemali možnosť získať hlbšie znalosti v oblasti financií, ale vo svojom profesionálnom živote sú nútení ich aplikovať.
  Nespornou výhodou štúdia na Business Institutu oproti "klasickému" prezenčnému štúdiu je možnosť vytvoriť si vlastný časový plán, čo som pri svojom štúdiu využil. Kvalitu servisu zo strany študijného oddelenia hodnotím ako špičkovú. Znalosti získané na Business Institutu určite prevážili investovaný čas, úsilie a finančné prostriedky."

  Viliam Kolivoška

  študent programu MBA - Finančný management a strategické riadenie financií
  vedecký pracovník, Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR v.v.i.

   
 • Filip Ondruš

  "Pre mnohých z Vás bude štúdium začínať výberom školy, ale túto neľahkú úlohu považujte za splnenú, pokiaľ dáte na moje odporúčanie. Na začiatok venujte svoj čas zamysleniu sa nad tým, čo vlastne od štúdia očakávate, v čom by pre Vás malo byť prínosné a čo pre jeho úspešné dokončenie budete musieť urobiť. Pre mňa osobne znamenalo štúdium prínos v komplexnom chápaní manažmentu. Pri budovaní dlhodobo úspešnej a stabilnej firmy či tímu sa nemôžeme zamerať iba na dosahovanie obchodných a prevádzkových výsledkov, ale musíme vedieť a chcieť viac. Najväčší prínos štúdia vidím v dokonalom prepojení teórie s praxou. Všetky svoje postupové práce som mohol koncipovať tak, aby mi pomohli v riešení situácií spojených s mojimi profesijnými úlohami. Teraz už viete, ktorá škola je pre Vás tou správnou voľbou, preto neváhajte svoj profesijný a osobný rozvoj posunúť o podstatný krok vopred. Vzdelávanie na Business Institut pre Vás môže byť tým, čo oddeľuje priemerných od najlepších."

  Filip Ondruš

  študent programu MBA - Manažment, organizácia a riadenie
  residential developement director, obchodný riaditeľ, lektor

   
 • Iveta Bauerová

  "Každý manažér, ktorý chce pracovať na svojom rozvoji a rozhoduje sa pre štúdium MBA, má v súčasnej dobe viacero možností. Dôležité je rozhodnúť sa správne a zvoliť si pre svoje ďalšie štúdium správneho partnera.
  Ja som si pre svoj ďalší rozvoj zvolila Business Institut a musím konštatovať, že to bola správna voľba. Oceňujem hlavne vysoko odborne a zároveň veľmi prakticky orientovaný tím lektorov, vďaka ktorým bolo každé naše pracovné stretnutie jedinečné. Navyše forma štúdia, ktorú Business Institut ponúka, plne rešpektuje pracovnú vyťaženosť svojich študentov.
  Záujem človeka zdokonaľovať sa a rozvíjať svoju osobnosť vzniká na základe vlastného rozhodnutia. Sebarozvoj môže byť silným nástrojom pre zlepšenie motivácie a v konečnom dôsledku je to pre človeka silná konkurenčná výhoda na trhu práce. Na základe vlastných skúseností môžem odporučiť ľuďom, ktorí sa rozhodnú pre štúdium MBA, aby si zvolili silného partnera a Business Institut takýmto partnerom rozhodne je."

  Iveta Bauerová

  študentka programu MBA - Management soft skills
  Training Manager, Servier Slovensko, s.r.o.

   
 • Dalibor Kotek

  "Štúdium MBA na Business Institut v Prahe bolo skutočne tou správnou voľbou a plne odpovedalo tomu, prečo som si ho vybral. Štúdium vychádzalo z praxe, rovnako ako väčšina lektorov. Informácie získané týmto štúdiom sú pre môj profesijný život veľmi prínosné a množstvo získaných poznatkov zo štúdia môžem využiť v mojej každodennej praxi a práci – ako v mojej firme, tak i u našich klientov, ktorým poskytujeme firemné poradenstvo. Vysoká úroveň lektorského tímu, moderný systém výučby a veľmi príjemné prostredie školy len potvrdzujú všetko vyššie uvedené. Štúdium na BI môžem všetkým odporučiť. Stačí sa len premôcť. Ako povedal Lao C: „Najsilnejší je ten kto premôže predovšetkým sám seba“."

  Dalibor Kotek

  študent programu MBA – Leadership
  marketingový mentor a firemný konzultant,
  jednateľ a riaditeľ spoločnosti ANERI s.r.o.

   
 • Roman Weiss

  "Studiem výukového programu International Executive MBA v anglickém jazyce na Business Institutu jsem získal nejen širší podvědomí o problematice mezinárodního obchodu, řízení firem a jejich exekutivě, ale také obrovskou sebekázeň a schopnost sebe motivování k vlastnímu rozvoji a dosáhnout vyšších cílů a to jak v profesním tak i osobním životě.
  Velice si také vážím a oceňuji flexibilitu zaměstnanců i lektorů Business Institutu, kteří se vždy snažili vyjít vstříc mým požadavkům, převážně co se týče časových změn lektorských setkání, jelikož v dnešní uspěchané době bývá velice obtížné skloubit více činností do smysluplného časového harmonogramu."

  Roman Weiss

  študent programu MBA – International Executive MBA
  podnikateľ - Interim Management and Business Development

   
 • Richard Andrle

  "Pri realizácii štúdia som bol milo prekvapený vysokou úrovňou lektorov a veľmi príjemným prostredím pre výučbu. Štúdium MBA ma obohatilo a výstupy zo štúdia (znalosti) môžem použiť ako v profesijnom, tak i v súkromnom živote. Som rád, že som mohol štúdium MBA ,,Finanční management a strategické riadenie financií " absolvovať a vyštudovať práve na Business Institut v Prahe."

  Richard Andrle

  študent programu MBA - Finančný management a strategické riadenie financií
  riaditeľ spoločnosti First Internationam Company, s. r. o.

   
 • Petra Hybnerová

  "Štúdium MBA programu na Business Inštitúte považujem za prínos ako do profesného tak aj osobného života. Vysoká odborná úroveň lektorov a príjemné prostredie prednáškových miestností je pre mňa, vedľa načerpania zaujímavých a praktických informácii, relaxáciou a priestorom pre získanie ďalších vedomostí. Oceňujem ucelenosť študijného programu a možnosť zúčastniť sa aj ďalších prednášok nad rámec môjho programu. Ani v jednom momente som neľutovala, že som sa rozhodla investovať svoj čas, energiu a financie do štúdia na Business Inštitúte."

  Petra Hybnerová

  študent programu MBA - Management a riadenie v zdravotníctve
  manažérka kvality a tisková hovorkyňa Nemocnice Jablonec nad Nisou, p. o.

   
 • Egon Havrlant

  "Štúdium na Business Institut skutočne zodpovedá tomu, ako si osobne predstavujem modernú a efektívnu formu vzdelávania. Kvalita lektorov je nesporná, mnohí z nich patria k slovenskej špičke vo svojich odboroch. V rámci diskusie nad zaujímavými profesijnými problémami, s ktorými sa lektori alebo i poslucháči vo svojom odbore stretli, má študent šancu získať informácie, ktoré sú skutočne dobre využiteľné v praxi."

  Egon Havrlant

  študent programu MBA - Public relations a komunikácia
  tlačový hovorca Fakultní nemocnice Olomouc

   
 • Rostislav Málek

  "Som rád, že som si zvolil študijný plán MBA Management, organizácia a riadenie práve na Business Inštitúte v Prahe, lebo mi otvorili oči, čo sa všetko skrýva za pojmami, ako sú interný audit, personálne, finančné a strategické riadenie. Objavil som mnoho nového v každej z týchto oblastí a dovoľujem si povedať, že som teraz kvalitnejším partnerom pre svojich kolegov z managementu našej organizácie. Vlastné štúdium v spojení s každodennou prácou bolo síce náročné a na jeho konci až hektické, ale v spolupráci s kolektívom Business Inštitútu a lektormi sa všetko dalo zvládnuť. Oceňujem taktiež, že výučba a semináre prebiehali v českom jazyku. Prínos seminárov bol oveľa väčší preto, že prednášaná teória a následná diskusia o praktickom živote boli oveľa živšie a konkrétnejšie než som očakával. Len by som sa chcel prihovoriť za viac hodín konzultácií. Ak by sa ma niekto spýtal na referencie ohľadom štúdia MBA na Business Inštitúte, tak budú len kladné a odporúčajúce."

  Rostislav Málek

  študent programu MBA - Management, organizácia a riadenie
  IT manažer TRW-DAS a.s., Dačice

   
 • Karel Kostka

  "Za najväčší prínos MBA štúdia na Business Inštitúte považujem možnosť širokého odborového portfólia, z ktorého si záujemca môže vybrať študijné zameranie na mieru, jednak časovú flexibilitu štúdia, umožňujúcu prispôsobenie študijnej doby časovým možnostiam študenta.
  Vyzdvihlol by som vysokú odbornú erudáciu lekotorov, krorí boli schopní v priebehu jednotlivých štúdijných cykloch oboznamovať študetov nie len s teoretickými poučkami a návodmi, ale predovšetkým s praktickými skúsenosťami uplatnenými v manažérskej praxi. Celkovo hodnotím štúdium ako veľmi prínosné a zaujímavé."

  Karel Kostka

  študent programu MBA - Management soft skills
  rediteľ školy- Stredná škola Kostka s.r.o.

   
 • Ivona Kratochvílová

  "Studium v Business Institutu upevnilo mou pozici tiskové mluvčí a nastartovalo další možnosti v oboru Public Relations a komunikace. Ale nejen to, škola mi nabídla seznámit se s lidmi na podobných pozicích v zajímavých společnostech a získat tak nové přátele se stejnými zájmy - se kterými se stýkám dodnes. Doporučuji každému, kdo nerad stojí a dál na sobě pracuje."

  Ivona Kratochvílová

  student programu MBA – Public Relations a komunikace
  tisková mluvčí Městské části Praha 5

   
 • Tomáš Prekop

  "Business Institut ztělesňuje dle mých představ moderní školu 21. století. Studiem oborů si posluchač osvětlí jednak teoretické, ale praktické dovednosti. Neocenitelný je také přístup pedagogů, studijního oddělení ke studentům. Studium u Business Institutu mohu vřele doporučit."

  Tomáš Prekop

  student programu MBA - Management, organizace a řízení
  vedoucí pobočky VŠ, nezávislý finanční poradce, pedagog

   
 • Marie Ryšavá

  "Po dvadsiatich rokoch podnikania a spontáneho riadenia firmy bez špeciálneho manažérskeho vzdelania bolo pre mňa štúdium na Business Inštitúte významným prínosom. Rozšíril sa mi uhol pohľadu na riadenie firmy, jej organizáciu a prácu s ľudmi. Bola som milo prekvapená profesionálnou a ľudskou úrovňou prednášajúcich a každé lektorské stretnutie bolo pre mňa veľkým povzbudením a radosťou. Štúdium ma obohatilo o nové nápady a prístupy, ktoré môžem teraz použiť v praxi. Určite by som ho doporučila všetkým, tým ktorí pracujú v jednotvárnych koľajách, túžia po zmene a chcú sa zoznámiť s najnovšími trendami v managemente, organizácii a riadení."

  Marie Ryšavá

  študentka programu MBA - Management, organizácia a riadenie
  konateľka Auto Fit, spol. s.r.o

   
 • Michal Klimeš

  "Počas svojej doterajšej praxe som sa zúčastnil niekoľkých školení zameraných na manažérske schopnosti, avšak až štúdium na Business Institut mi pomohlo získať ucelený prehľad o tom, v čom skutočne spočíva manažment a riadenie organizácie. Veľmi oceňujem profesionalitu lektorov, priateľský prístup realizačného tímu i možnosť individuálneho študijného plánu."

  Michal Klimeš

  študent programu MBA - Management, organizácia a riadenie

   
 • Ctibor Novák

  "Svoje štúdium MBA na Business Inštitúte považujem za veľmi dobrú voľbu. Kladne hodnotím kvalitu i prístup lektorského tímu. Forma štúdia i výmena osobných skúseností z praxe s ostatnými študentmi na lektorských stretnutiach mi v plnej miere vyhovovala. Štúdiom som si výrazne prehĺbil svoje znalosti a získal najnovšie informácie v danom študijnom obore. Získané znalosti môžem veľmi dobre uplatniť vo svojej každodennej praxi. Všetkým záujemcom o štúdium MBA môžem Business Inštitút vrelo odporučiť."

  Ctibor Novák

  študent programu MBA – Riadenie ľudských zdrojov
  konateľ ANS Training s.r.o.

   
 • Eva Urbánková

  "Od zahájenia štúdia MBA na Business Institut až po jeho ukončenie som sa stretla s vysoko profesionálnym tímom lektorov, ktorí ma v priateľskej atmosfére sprevádzal mojim študijným obdobím. Zo všetkých pozitív školy by som ocenila asi najviac:
  - Snaha všetkých lektorov naučiť študentov novému s následnou aplikáciou do praxe.
  - Individuálny, priateľský a flexibilný prístup zo strany lektorov i študijného oddelenia.
  - Množstvo nadštandardných ponúk k ďalšiemu vzdelávaniu formou seminárov okrem vlastnej výučby.
  Negatíva som nenašla, Business Institut teda rada hodnotím známkou: výborná."

  Eva Urbánková

  študent programu MBA - Management soft skills
  produktový špecialista a obchodné zastúpenie B Braun Medical s. r. o.

   
 • Josef Zástava

  "Pri štúdiu som bol veľmi milo prekvapený vysokou úrovňou lektorov a to ako na teoretickej, tak i praktickej úrovni. Aplikácia študijného odboru do praxe v rámci lektorských stretnutí bola vynikajúca a skutočne mala človeku čo dať. Zároveň si zo stretnutí každý odnášal i mnoho námetov na zlepšovanie či už v profesionálnom živote, či v osobnom živote. Štúdium pre mňa bolo jednoznačne prínosom."

  Josef Zástava

  študent programu MBA - Management, organizácia a riadenie
  riaditeľ spoločnosti DOTERM SERVIS s. r. o. - právní nástupce

   
 • Jitka Havrdová

  "Studium na Business Institutu bylo pro mne velmi přínosné. Obor MBA Marketing, Media a Soft Skill jsme zvolila z důvodu mé osobní potřeby zvýšit si svou kvalifikaci a rozšířit možnosti pro svůj další karierní růst. Celkový program oboru byl ucelený, lektorský tým profesionální a celý tým Business Institutu velmi přátelský a ochotný vyjít vždy vstříc potřebám studentů. Budoucím studentům mohu jen doporučit."

  Jitka Havrdová

  Studentka oboru MBA Marketing, Media Soft Skill
  Marketing Manager Philips Česká republika

   
 • Milan Španko

  "Som rád, že som sa mohol zúčastniť štúdia programu MBA. Získané vedomosti a skúsenosti lektorov môžem okamžite využiť v každodennej praxi. Osobne vyzdvihujem možnosť odbornej komunikácie a výmeny pracovných skúsenosti medzi študentmi a lektormi. Zároveň za dôležitú považujem výbornú pracovnú atmosféru a profesionálny prístup všetkých pracovníkov Business Institut, s ktorými som prišiel do kontaktu."

  Milan Španko

  študent programu MBA - Management, organizácia a riadenie
  generálny riaditeľ a predseda predstavenstva VUPEX a.s.

   
 • Dana Jirchářová

  "Po rozhodnutí studovat program MBA jsem vybírala z několika škol. Zvolila jsem Business Institut a za celou dobu studia jsem ani jednou nelitovala, ale naopak. Během studia oboru Public relations a komunikace na Business Institutu jsem získala nejen nové teoretické i praktické dovednosti od uznávaných a zkušených odborníků v dané oblasti, ale především mě studium naučilo dívat se na každodenní a zdánlivě jednoduché situace a problémy z mnoha jiných úhlů. Zkušenosti z praxe předané lektory během interaktivních setkání považuji za nenahraditelné. Prostředí studia bylo velmi příjemné a personál vždy profesionální a ochotný."

  Dana Jirchářová

  student programu MBA Public relations a komunikace

   
 • Jan Šafařík

  "Štúdium na Business Institut v programe MBA Marketing, médiá a soft skills mi veľmi dobre umožnilo prehĺbiť teoretické a praktické znalosti z oblasti marketingu a komunikácie. Získané znalosti veľmi dobre uplatním vo svojej praxi. Veľmi pozitívne ma prekvapila ústretovosť a celkový prístup lektorov. Systém diaľkového štúdia mi umožnil efektívne skĺbiť štúdium s profesionálnym a osobným životom. Ako študentovi z Moravy mi taktiež veľmi vyhovovali popoludňajšie kurzy z dôvodov dochádzania."

  Jan Šafařík

  študent programu MBA - Marketing, médiá a soft skills
  vedúci marketingu v spoločnosti VOP CZ s. p.

   
 • Eva Řepová

  "Jsem plně přesvědčena o tom, že pro dosažení výborných pracovních výsledků je třeba pracovat na vlastním vzdělání, a protože řadu let podnikám, rozhodla jsem se studiem MBA rozšířit své znalosti marketingu.
  Při lektorských setkáních jsem nejvíce ocenila praktické přednášky a možnost vyzkoušet si nově získané znalosti v rámci postupových prací zaměřených na vlastní podnikání. Nesmírně důležitý pro mne byl i vstřícný a vždy osobní přístup všech zaměstnanců, kteří mi ochotně pomáhali a odpovídali na mé dotazy.
  Studium v Business Institutu mohu každému vřele doporučit."

  Eva Řepová

  student programu MBA - Marketing, media a soft skills
  jednatelka Yesowl Consulting s.r.o.

   
 • Dušan Dědek

  "Štúdium odboru Projektového riadenia a plánovania na Business Inštitúte bolo pre mňa veľkým prínosom, ako z pohľadu ucelenia si jednotlivých informácií, tak i z pohľadu prehĺbenia odborných znalostí tohoto odboru.
  Vrele doporučujem aj ostatným, zapojenie sa do štúdia na Business Inštitúte, kde prevláda osobný prístup, kvalitní lektori a príjemná atmosféra."

  Dušan Dědek

  študent programu MBA - Projektového riadenia a plánovania

   
 • Václav Šín

  "Popri štúdiu veľmi oceňujem ústretovosť kolektívu lektorov a zamestnancov školy. Väčšinu svojho času trávim mimo územia Českej republiky a práve z tohto dôvodu som si zvolil distančnú formu štúdia. Môj študijný plán prebieha v individuálnej forme, ktorý mi umožňuje absolvovať všetky lektorské stretnutia podľa mojich časových možností. Prajem Business Institut veľa spokojných študentov. Za moju osobu vyjadrujem maximálnu spokojnosť a splnenia všetkých mojich očakávaní."

  Václav Šín

  študent programu MBA - Verejná správa
  attaché of Embassy

   
 • Martin Loukota

  "Predtým ako som nastúpil do školy kvôli zvýšeniu svojho profesionálneho vzdelania, starostlivo som vyberal z dostupných ponúk. Absolvoval som niekoľko návštev vzdelávacích zariadení a pri príležitosti dňa otvorených dverí som navštívil i Business Institut v Prahe. Bol som milo prekvapený ústretovosťou a veľkou ochotou hneď na prvej schôdzke a musím sa priznať, že tento dojem bol rozhodujúci. Som nesmierne rád, že som si vybral pre svoje štúdium práve túto školu. Lektorské stretnutia sú vedené na profesionálnej úrovni a o kvalite vyučujúcich pedagógov niet najmenších pochýb. Výučba je veľmi často zameraná na výmenu osobných skúseností z praxe jednotlivých študentov a to mi veľmi vyhovuje. Teší ma, že môj prvý dojem nebol mylný. Zo štúdia som úprimne nadšený. Škole prajem mnoho úspechov a veľké množstvo tak veľmi spokojných študentov, ako som ja sám."

  Martin Loukota

  študent programu MBA - Management, organizácia a riadenie
  starosta mesta Nové Sedlo, prezident Golf Club Klínovec & Fichtelberg

   
 • Ivana Jarešová

  "Na štúdiu ma zaujala predovšetkým previazanosť štúdia s praxou. Lektorské stretnutia vedú špičkoví lektori s bohatou praktickou skúsenosťou v odbore. Najviac som na štúdiu ocenila možnosť rozoberať pri stretnutiach problémové prípady, na ktoré v praxi narážame. Ďalšou výhodou je skupina študentov, ktorí sa v odbore pohybujú, dobre orientujú a pritom každý pochádza z iného pracovného prostredia. To dáva možnosť výmene skúseností, čo bolo pre mňa veľmi prínosné. V neposlednej rade musím spomenúť i veľmi pozitívny a priateľský prístup všetkých zamestnancov zo študijného oddelenia. Štúdium na Business Institut môžem všetkým odporučiť."

  Ivana Jarešová

  študent programu MBA – Riadenie ľudských zdrojov
  TÜV SÜD Group

   
 • Miroslav Pavlíček

  "Výber školy pre štúdium MBA je veľmi dôležité rozhodnutie, preto som dal na odporučenia známych a voľba padla na Business Institut. Musím povedať, že dnes svoju voľbu rozhodne neľutujem, pretože štúdium sa pohybuje na veľmi vysokej úrovni. Lektorský tím sa skladá zo špičkových odborníkov, ktorí dokážu teóriu aplikovať na reálne príklady v praxi a podeliť sa o svoje dlhoročné skúsenosti. Pokiaľ zvažujete štúdium MBA a máte ambíciu posunúť sa v živote niekam ďalej, potom Vám Business Institut naozaj odporúčam."

  Miroslav Pavlíček

  študent programu MBA - Management, organizácia a riadenie
  podnikateľ

   
 • Vítězslav Mizera

  "Štúdium na Business Inštitúte môžem vrelo odporučiť každému, kto má záujem a chce sa efektívne sebavzdelávať. Najväčší prínos vidím v rozšírení znalostí v oblasti projektového managementu, čo sa dá vždy vhodne využiť v praxi. Oceňujem kvalitu lektorov, odborné rady i vedenie počas štúdia. V prvom rade ďakujem pánovi doktorovi Pitašovi za profesionálny prístup a Business Inštitútu za umožnenie zmien v študijnom pláne."

  Vítězslav Mizera

  študent programu MBA – Projektové riadenie a plánovanie

   
 • Martina Petržilková

  "Vďaka obmedzenému počtu študentov v jednotlivých študijných programoch vládne pri výučbe rodinná atmosféra. Jednotlivé moduly na seba vhodne nadväzujú a skúsení lektori ich vedú energicky a zábavne."

  Martina Petržilková

  študent programu MBA – Riadenie ľudských zdrojov
  Státní zemědělský intervenční fond

   
 • Jiří Černý

  "Štúdium MBA považujem za veľmi dobrý prostriedok k rozvoju vlastných manažérskych zručností, schopnosti analytického myslenia a možnosti nadviazania nových kontaktov. Business Institut splnil všetky moje očakávania, pretože forma a štruktúra štúdia je navrhnutá veľmi vhodne. Kladne hodnotím prístup nie len samotného lektorského tímu, ale i študijného oddelenia, ktoré Vám pomôže s akoukoľvek požiadavkou."

  Jiří Černý

  študent programu MBA - Management, organizácia a riadenie
  VELKOOBCHOD FAVE, s.r.o.

   
 • Markéta Cahová

  "Mám skúsenosti so štúdiom ako na štátnych, tak aj privátnych inštitúciách. Business Institut je prvou školou, kde sa ku mne správali ako ku partnerovi a neuplatňovali nadriadenú pozíciu moci a sily. S lektormi môžeme počas lektorských stretnutí prediskutovať praktické problémy, s ktorými sa stretávame vo svojej každodennej praxi a získavame často veľmi praktické informácie, nielen doktrinálnej povahy. Veľmi sa mi páči i možnosť bezplatnej účasti na množstve zaujímavých blokových modulov, kde prednášajú experti vo svojom odbore."

  Markéta Cahová

  študent programu MBA - Obchodné právo v podnikaní
  GE Money Bank

   
 • Radek Zejda

  "Som veľmi spokojný s náplňou štúdia na Business Institut, zázemím a prístupom lektorov. Na základe systému výučby môžem aplikovať jednotlivé veci následne v praxi a pozitívne tak ťažiť získané informácie pre svoj osobný a firemný prospech. Ďalej vnímam veľmi pozitívne skutočnosť, že sa môžem nadštandardne zúčastniť bezplatných prednášok rôznych tematických smerov, kde môžem získať mnoho ďalších užitočných informácií pre svoju sebarealizáciu pod vedením uznávaných odborníkov v odbore."

  Radek Zejda

  študent programu MBA - Management, organizácia a riadenie
  obchodný riaditeľ FACECLICK.CZ

   
 • Jana Sombergerová

  "Pohybujem sa v oblasti hotelierstva a súčasne taktiež učím na vysokej škole. Štúdiom MBA som si sama chcela doplniť vzdelanie po dlhoročnej praxi. Vybrala som si Business Institut, pretože mi bol odporučený od známeho. Na tomto štúdiu oceňujem prepojenie rôznych manažérskych oblastí a disciplín. V neposlednej rade by som chcela zdôrazniť, že Business Institut organizuje napríklad blokové moduly, ktoré môžu študenti v rámci svojho štúdia navštevovať zdarma. Veľmi kladne hodnotím prístup jednotlivých lektorov, ktorí sú skutočnými profesionálmi vo svojich odboroch."

  Jana Sombergerová

  študent programu MBA - Management cestovného ruchu
  vysokoškolský pedagóg

   
 • Martin Mlsna

  "Štúdium MBA na Business Institut môžem vrelo odporučiť všetkým, ktorí by chceli utriediť a spresniť svoje manažérske znalosti nadobudnuté v praxi a získať tak dôležitý nadhľad a orientáciu. Vďaka štúdiu som u nás v spoločnosti zaviedol mnoho nových prvkov, ktoré nám v dôsledku priniesli nie len úsporu času, ale i finančných prostriedkov. Rovnako som mohol spoznať mnoho nových a zaujímavých ľudí spomedzi lektorov a študentov, s ktorými som dodnes v kontakte."

  Martin Mlsna

  študent programu MBA - Management, organizácia a riadenie
  VELKOOBCHOD FAVE, s.r.o.

   
 • Patrik Michnáč

  "Štúdium na MBA mi ako pracujúcemu človekovi poskytlo nesmierne veľa v oblasti získania nových vedomostí a orientovania sa v súčasnom rýchlo sa vyvíjajúcom svete informačných technológií a praxe, ako aj v oblasti schopnosti prípadnej profesionálnej reorientácie. Veľmi si cením vysokú profesionálnu a odbornú úroveň lektorov, ich chápavý, ľudský a individuálny prístup, za čo im aj úprimne ďakujem. Moje osobitné poďakovanie a uznanie patrí Ing. Ivovi Duchečkovi, riaditeľovi Business Institut. Toto medzinárodne uznávané štúdium jednoznačne odporúčam každému, kto potrebuje zdokonaliť svoj profesijný status a získať rozsiahle a zaujímavé vedomosti aj pre svoj osobný vlastný postup."

  Patrik Michnáč

  študent programu MBA – Riadenie informačných systémov
  konateľ firmy X-Tech, s. r. o., programátor

   
 • Jan Škopek

  "Mnoho rokov pracujem v audítorskej spoločnosti ako asistent audítora. Je to neustále sa vyvíjajúci odbor, ktorý si vyžaduje permanentné vzdelávanie a tak bolo len otázkou času, kedy sa zaradím medzi študentov Business Institut. Pokiaľ si dobre pamätám, táto škola je na tuzemskom trhu dodnes jediným poskytovateľom MBA vzdelania v programe Dane, účtovníctvo a controlling. Možnosť nadobúdať skúsenosti a zúčastniť sa na riešení najaktuálnejších modelových prípadov súčasnej praxe priamo s najšpičkovejšími lektormi pre mňa tak predstavovala veľký prínos. Následne získaný titul MBA práve z Business Institut vnímam ako profesijné prestížne ocenenie."

  Jan Škopek

  študent programu MBA - Dane, účtovníctvo a controlling
  asistent audítora v spoločnosti Top Audit Bohemia a. s.

   
 • Michaela Plonquet-Straková

  "Štúdium na Business Inštitúte mi veľmi rozšírilo a obohatilo prehľad v daných témach. Naviac prístup personálu a prednášajúcich bol stopercentne profesionálny a veľmi príjemný. Veľkou výhodou štúdia bola možnosť individuálneho štúdia, ktoré v mojej situácii, bolo jedným z dôležitých bodov pre výber tejto školy. Z mojich osobných skúseností štúdium na Business Inštitúte vrelo doporučujem všetkým, tým ktorí majú záujem o štúdium na vysokej a kvalitnej úrovni."

  Michaela Plonquet-Straková

  študent programu BBA - Marketing, média a komunikácia
  akreditovaná parlamentná asistentka v Európskom Parlamente

   
 • Pavel Kugler

  "V ponuke študijných programov na Business inštitúte som ocenil práve širokú ponuku veľmi konkrétnych programov. Oproti ostatným inštitúciám si tu môžem vybrať ten program, ktorý mi najlepšie vyhovuje v mojom profesijnom živote. Už behom štúdia BBA som využil veľa získaných vedomostí vo svojom povolaní vedúceho distribúcie v strojárenskej spoločnosti. Získané informácie mi pomohli pri zavedení niekoľkých zásadných zmien v zamestnaní, ktoré viedli k zlepšovaniu pracovných podmienok a postupov na mojom oddelení. Rozhodne budem pokračovať v ďalšom štúdiu MBA na Business Inštitúte."

  Pavel Kugler

  študent programu BBA – Základy managementu
  SKF Industrial Market, Strategic Industries

   

Naši partneri

CMS ČIIA BCC SPŘ