MBA Strategický management (online)

Online program MBA Strategický management je vhodný pre podnikateľov, členov stredného a vyššieho managementu, vedúcich pracovníkov a všetkých, ktorí mají záujem sledovať a vedieť efektívne využiť trendy moderného managementu. Program je tiež užitočný pre všetkých, ktorí sa podieľajú alebo sa budú podieľať na príprave a realizácii strategického riadenia podniku ako aj ďalších typov organizácií a ich výkonnosti.

Prínosy a obsah programu

 • prakticky využiteľné poznatky z kľúčových oblastí managementu, nevyhnutných k výkonu pozície top manažéra
 • ekonomická stránka fungovania podniku
 • personálny management
 • krízový management a podnikateľská etika
 • určovanie strategických cieľov organizácie
 • analýza a optimalizácia procesov v organizácii
 • vytváranie reprezentatívnej identity a image organizácie
 • leadership a sebariadenie

Základné informácie o štúdiu

 • forma štúdia: 100% online štúdium
 • dĺžka štúdia: 12 až 16 mesiacov
 • jazyk výučby: čeština
 • zakončenie štúdia: obhajoba záverečnej práce
 • podmienky prijatia: ukončené VŠ vzdelanie alebo relevantná prax
 • zahájenie štúdia: 1.10.2018 a po tomto dátume kedykoľvek

Študijné moduly

I. blok

 • Management a riadenie organizácie
 • Strategický management
 • Personálny management
 • Finančné riadenie korporácie

II. blok

 • Marketingová komunikácia a Public Relations
 • Projektové riadenie a plánovanie
 • Management inovácií
 • Krízový management

III. blok

 • Právo a podnikanie
 • Emočný leadership
 • Myself management
 • Záverečná práca 

Personálne zaistenie

 • Ing. Yvona Charouzdová
 • PhDr. Renata Kocianová, Ph.D.
 • JUDr. Iva Podhorská, LL.M.
 • Ing. et Ing. Soňa Španielová, Ph.D., MBA
 • Ing. Kateřina Bočková, Ph.D., MBA
 • Mgr. Jana Puhalová
 • Ing. Emil Antušák, Ph.D.
 • Ing. Jitka Pánková
 • PhDr. František Grunt 
On line prihláška na štúdium

Moderný e-learningový systém

Po prijatí k štúdiu získava každý študent prístupové údaje do moderného e-learningového systému - študentskej sekcie. Jedná sa o študijné prostredie, kde sa zobrazujú jednotlivé moduly programu a obsah štúdia. Tu študent nájde všetky potrebné informácie o priebehu štúdia, výučbe, študijné materiály a termíny pre odovzdávanie postupových prác. Sekcia slúži študentom aj ako prostredie pre komunikáciu s lektorom a študijným oddelením. Študenti majú k dispozícii aj online knižnicu, v ktorej nájdu všetkú povinnú literatúru k štúdiu. Výučba programu prebieha v slovenčine formou komunikačných prostriedkov na diaľku.

Nový cyklus profesijných vzdelávacích programov MBA začína 1.10.2018.

Cena programu od 3.730 € bez DPH (4.514 € vrátane DPH).

Informácie o podmienkach prijatia nájdete tu.
On-line prihlášku na štúdium nájdete tu.

Naši partneri

CMS ČIIA BCC SPŘ