MBA Marketing a reklama

Profesijný vzdelávací program Marketing a reklama poskytuje účastníkom základné znalosti z oblasti marketingu, reklamy a promotion a zameriava sa na PR a mediálnu komunikáciu.

Tento program je určený všetkým vedúcim pracovníkom, podnikateľom a manažérom reklamných, PR či mediálnych agentúr, ktorí sa chcú priučiť základom efektívnej marketingovej komunikácie a jej uplatneniu v marketingovej stratégii.

Cieľom tohto programu je zoznámiť účastníkov s jednotlivými formami marketingovej komunikácie, s princípom ich fungovania a ich uplatnenia v praxi. Veľký dôraz sa pri tom kladie na novodobé zmeny v tejto oblasti, predovšetkým na použitie moderných informačných technológií na trhu komerčných komunikácií. Úlohou študenta tohto programu bude riešenie praktických úloh z oblasti marketingovej komunikácie za predpokladu pochopenia a schopnosti použiť nástroje marketingového mixu. Konkrétne sa bude jednať o spracovanie a realizáciu marketingového plánu vrátane komunikačnej stratégie, teda navrhnutie konceptu marketingových komunikácií.

Personálne zaistenie:

  • doc. PhDr. Jitka Vysekalová, Ph.D.
  • Ing. Milan Postler, Ph.D.
  • PhDr. Josef Maršík, CSc.
  • Ing. David Říha, Ph.D., MBA
  • Mgr. Tomáš Zdražil
  • Mgr. Dagmar Krhůtková
  • PhDr. František Grunt
  • Ing. Jana Puhalová
  • Ing. Zdeněk Bednarčík, Ph.D., MBA
On line prihláška na štúdium  Študijný obsah programu  Informačná brožúra

Výučba programu prebieha v slovenčine formou komunikačných prostriedkov na diaľku (e-learning). Jej súčasťou sú tematické stretnutia, ktoré sa konajú v rámci každého modulu.

Program je rozložený do troch semestrov, z nich každý je ďalej rozdelený na štyri moduly. V poslednom module v záverečnom semestri štúdia vypracuje študent záverečnú prácu, ktorej obhajobou a zložením záverečnej skúšky štúdium končí. Študent neabsolvuje počas štúdia priebežné skúšky. Prostriedkom kontroly sú postupové práce, ktoré študent odovzdáva po absolvovaní každého modulu.

Po prijatí na štúdium získa každý študent prístupové údaje do študentskej sekcie. Ide o študijné prostredie, v ktorom sa postupne zobrazujú jednotlivé moduly programu. Študent tu nájde všetky potrebné informácie o priebehu štúdia, o tematických stretnutiach s lektormi, študijné materiály a termíny pre odovzdanie postupových prác. Študentská sekcia ďalej slúži študentom ako prostredie pre komunikáciu s lektormi a študijným oddelením. Študenti majú k dispozícii knižnicu Business Institut, kde nájdu všetku povinnú literatúru ku štúdiu.

Nový cyklus profesijných vzdelávacích programov MBA začína vždy 15. 3. a 1. 10. Na základe žiadosti o individuálne štúdium môže byť uchádzač o štúdium prijatý aj mimo tieto termíny.

Cena programu od 3.730 € bez DPH (4.514 € vrátane DPH).

Informácie o štúdiu nájdete tu.
Informácie o podmienkach prijatia nájdete tu.
On-line prihlášku na štúdium nájdete tu.
Prihlášku na štúdium vo formáte PDF nájdete tu.

Naši partneri

CMS ČIIA BCC SPŘ