MBA Marketing a reklama (online)

Online program MBA Marketing a reklama je určený všetkým vedúcim zamestnancom, podnikateľom a manažérom reklamných, PR či mediálnych agentúr, ktorí sa chcú naučiť princípom efektívne marketingové komunikácie a jej uplatnenie v marketingovej stratégii. Vhodný je tiež pre všetkých, ktorí chcú marketingu porozumieť a posunúť tak svoju spoločnosť ďalej zapojením dnes už nevyhnutných marketingových a PR aktivít.

Prínosy a obsah programu

 • profesionálne kompetencie z oblastí marketingu a jeho riadenie
 • produktová politika a branding
 • marketingová komunikácia a PR
 • digitálny marketing a sociálne siete
 • formy a nástroje marketingovej komunikácie
 • moderné informačné a komunikačné technológie

Základné informácie o štúdiu

 • forma štúdia: 100% online štúdium
 • dĺžka štúdia: 12 až 16 mesiacov
 • jazyk výučby: čeština
 • zakončenie štúdia: obhajoba záverečnej práce
 • podmienky prijatia:  ukončenie VŠ vzdelania alebo relevantná prax
 • zahájenie štúdia: 1.10.2018 a potom kedykoľvek

Študijné moduly

I. blok

 • Marketingová komunikácia
 • Moderné princípy marketingového myslenia
 • Online marketingová komunikácia
 • Sociálne siete

II. blok

 • Nástroje marketingovej komunikácie
 • Marketing produktu a značky
 • Psychológia zákazníka
 • Marketingový výskum

III. blok

 • Medzinárodný marketing
 • Autorské a známkové právo
 • Hlavné princípy PR a základy efektívnej komunikácie
 • Záverečná práca

Personálne zaistenie

 • doc. Ing. Alexej Sato, CSc.
 • Mgr. Tomáš Zdražil
 • Mgr. Jiří Kocich, MBA
 • Ing. Miloslav Šašek, DipMgmt.
 • Ing. Mgr. Luďka Raimondová
 • Ing. Milan Postler, Ph.D.
 • Mgr. Vojtěch Lambert
 • Ing. David Říha, Ph.D., MBA
 • JUDr. et MgA. Petra Žikovská
On line prihláška na štúdium    

Moderný e-learningový systém

Po prijatí k štúdiu získava každý študent prístupové údaje do moderného e-learningového systému - študentskej sekcie. Jedná sa o študijné prostredie, kde sa zobrazujú jednotlivé moduly programu a obsah štúdia. Tu študent nájde všetky potrebné informácie o priebehu štúdia, výučbe, študijné materiály a termíny pre odovzdávanie postupových prác. Sekcia slúži študentom aj ako prostredie pre komunikáciu s lektorom a študijným oddelením. Študenti majú k dispozícii aj online knižnicu, v ktorej nájdu všetkú povinnú literatúru k štúdiu. 

Cena programu od 3.730 € bez DPH (4.514 € vrátane DPH).

Informácie o podmienkach prijatia nájdete tu.
On-line prihlášku na štúdium nájdete tu.

Naši partneri

CMS ČIIA BCC SPŘ