MBA Management zdravotníctva (online)

Online program MBA Management zdravotníctva je špeciálne navhnutý pre členov managementu zdravotníckych a sociálnych zariadení všetkých typov a foriem vlastníctva. Znalosti získané štúdiom programu sú však využiteľné aj pre manažérov farmaceutických spoločností, kúpeľných zariadení či poisťovní. Absolvent programu bude schopný vytvoriť vlastný model zvýšenia efektivity zdravotníckeho zariadenia a bude sa tak môcť podieľať na vedení a realizácii úspešných strategických rozhodnutí nemocníc a iných zdravotníckych zariadení.

Prínosy a obsah programu

 • zoznamuje so systémom riadenia v zdravotníckych zariadeniach
 • poukazuje na princípy fungovania zdravotníctva v českom a európskom prostredí
 • zameriava sa na špecifiká managementu v oblasti zdravotníctva, jeho finančné aspekty, riadenie ľudských zdrojov, projektového riadenia a právne úpravy zdravotníctve
 • sústredí sa na problematiku verejných zakáziek či začlenenie českého zdravotníctva do systému krajín EU
 • rieši riziká pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, príčin mimoriadnych udalostí, posudzovanie správnosti lekárskych zákrokov a pochybení lekárov a zdravotníckeho personálu

Základné informácie o štúdiu

 • Forma štúdia: 100% online štúdium
 • Dĺžka štúdia: 12 až 16 mesiacov
 • Jazyk výučby: čeština
 • Zakončenie štúdia: obhajoba záverečnej práce
 • Podmienky prijatia: ukončené VŠ vzdelanie alebo relevantná prax
 • Zahájenie štúdia: 1.10.2018 a potom kedykoľvek

Študijné moduly

I. blok

 • Management v zdravotníctve
 • Kvalita starostlivosti v zdravotníctve
 • Personálny management
 • Finančný management v zdravotníctve

II. blok

 • Strategický management
 • Systém zdravotnej starostlivosti a zdravotného poistenia
 • Riadenie vzťahov s pacientom a zákazníkmi
 • Psychológia stresu

III. blok

 • Medicínské právo, zásady zodpovednosti, obchodné vzťahy
 • Etika a komunikácia v zdravotníctve
 • Efektívne sebariadenie a time management
 • Záverečná práca

Personálne zaistenie

 • prof. JUDr. Zdeněk Souček, DrSc.
 • Mgr. Tibor A. Brečka, MBA
 • doc. Ing. Juraj Borovský, Ph.D.
 • PhDr. Renata Kocianová, Ph.D.
 • Mgr. Kateřina Koželská
 • JUDr. Klára Dvořáková, M.A., IML
 • JUDr. Marek Jansta, LL.M.
 • MUDr. Michal Čillík, Ph.D.
 • Ing. Jan Hotmar
On line prihláška na štúdium

Moderný e-learningový systém

Po prijatí k štúdiu získava každý študent prístupové údaje do moderného e-learningového systému - študentskej sekcie. Jedná sa o študijné prostredie, kde sa zobrazujú jednotlivé moduly programu a obsah štúdia. Tu študent nájde všetky potrebné informácie o priebehu štúdia, výučbe, študijné materiály a termíny pre odovzdávanie postupových prác. Sekcia slúži študentom aj ako prostredie pre komunikáciu s lektorom a študijným oddelením. Študenti majú k dispozícii aj online knižnicu, v ktorej nájdu všetkú povinnú literatúru k štúdiu. 

Cena programu od 3.730 € bez DPH (4.514 € vrátane DPH).

Informácie o podmienkach prijatia nájdete tu.
On-line prihlášku na štúdium nájdete tu.

Naši partneri

CMS ČIIA BCC SPŘ