MBA Management soft skills

Profesijný vzdelávací program Management soft skills sa zaoberá predovšetkým vedením ľudí, tímovou spoluprácou, stratégiou efektívneho riešenia konfliktov a osobným rozvojom.

Tento program je navrhnutý pre členov stredného a vyššieho managementu a všetkých vedúcich pracovníkov, ktorí pri svojej práci využijú znalosti efektívnej komunikácie so zamestnancami aj klientmi.

Hlavným cieľom tohto programu je rozvíjanie komunikačných schopností nevyhnutných pre úspešného manažéra. Študenti programu sa detailne zoznámia s problematikou manažérskych štýlov, časových, komunikačných a osobnostných úloh, tímovej spolupráce, osobnostného rozvoja a vnútorných motívov. Ich úlohou bude napríklad zvládnuť verbálnu a neverbálnu pozitívnu komunikáciu a techniky vedenia pohovorov s podriadenými a obchodnými partnermi. Súčasťou štúdia sú okrem iného aj moduly zaoberajúce sa manažérskou autoritou či life managementom.

Personálne zaistenie:

  • Mgr. Robert Čapek, Ph.D.
  • Filip Ondruš, MBA
  • Ing. Jana Puhalová
  • Mgr. Jana Adámková, Ph.D.
  • Ing. Zlatko Tvrdoň
  • Mgr. František Paikrt
  • Ing. Yvona Charouzdová
  • PhDr. Jitka Patríková
  • PhDr. Lenka Kolajová
  • Ing. Lenka Lamešová
On line prihláška na štúdium  Študijný obsah programu  Informačná brožúra

Výučba programu prebieha v slovenčine formou komunikačných prostriedkov na diaľku (e-learning). Jej súčasťou sú tematické stretnutia, ktoré sa konajú v rámci každého modulu.

Program je rozložený do troch semestrov, z nich každý je ďalej rozdelený na štyri moduly. V poslednom module v záverečnom semestri štúdia vypracuje študent záverečnú prácu, ktorej obhajobou a zložením záverečnej skúšky štúdium končí. Študent neabsolvuje počas štúdia priebežné skúšky. Prostriedkom kontroly sú postupové práce, ktoré študent odovzdáva po absolvovaní každého modulu.

Po prijatí na štúdium získa každý študent prístupové údaje do študentskej sekcie. Ide o študijné prostredie, v ktorom sa postupne zobrazujú jednotlivé moduly programu. Študent tu nájde všetky potrebné informácie o priebehu štúdia, o tematických stretnutiach s lektormi, študijné materiály a termíny pre odovzdanie postupových prác. Študentská sekcia ďalej slúži študentom ako prostredie pre komunikáciu s lektormi a študijným oddelením. Študenti majú k dispozícii knižnicu Business Institut, kde nájdu všetku povinnú literatúru ku štúdiu.

Nový cyklus profesijných vzdelávacích programov MBA začína vždy 15. 3. a 1. 10. Na základe žiadosti o individuálne štúdium môže byť uchádzač o štúdium prijatý aj mimo tieto termíny.

Cena programu od 3.730 € bez DPH (4.514 € vrátane DPH).

Informácie o štúdiu nájdete tu.
Informácie o podmienkach prijatia nájdete tu.
On-line prihlášku na štúdium nájdete tu.
Prihlášku na štúdium vo formáte PDF nájdete tu.

Naši partneri

CMS ČIIA BCC SPŘ