MBA Management, organizácia a riadenie

Profesijný vzdelávací program Management, organizácia a riadenie je zameraný na základné disciplíny managementu. Okrem toho sa však zaoberá i špecializovanými manažérskymi činnosťami.

Tento program je špeciálne navrhnutý pre vedúcich pracovníkov a členov stredného managementu, ktorí ašpirujú na pozície v top managemente. Môže byť takisto veľmi užitočný pre všetkých, ktorí chcú získať manažérske znalosti a praktické zručnosti využiteľné k riadeniu organizácie.

Účelom tohto programu je zoznámiť študentov s dôležitými metódami, postupmi a zásadami managementu v organizácii. Študent tak napríklad získa znalosti týkajúce sa strategického managementu a určovania základných cieľov organizácie, bude schopný analyzovať a optimalizovať procesy v nej prebiehajúce, či vytvárať jej reprezentatívnu identitu a image.

Personálne zaistenie:

  • Ing. et Ing. Soňa Španielová, Ph.D., MBA
  • Ing. Daniel Häusler
  • doc. Ing. Juraj Rákoš, Ph.D.
  • PhDr. Mariana Dolinská
  • doc. Ing. Andrej Miklošík, Ph.D.
  • Ing. Yvona Charouzdová
  • Ing. Kateřina Bočková, Ph.D., MBA
  • Ing. Zlatko Tvrdoň
  • MUDr. Michal Čillík, Ph.D.
On line prihláška na štúdium  Študijný obsah programu  Informačná brožúra

Výučba programu prebieha v slovenčine formou komunikačných prostriedkov na diaľku (e-learning). Jej súčasťou sú tematické stretnutia, ktoré sa konajú v rámci každého modulu.

Program je rozložený do troch semestrov, z nich každý je ďalej rozdelený na štyri moduly. V poslednom module, v záverečnom semestri štúdia, vypracuje študent záverečnú prácu, ktorej obhajobou a zložením záverečnej skúšky štúdium končí. Študent neabsolvuje počas štúdia priebežné skúšky. Prostriedkom kontroly sú postupové práce, ktoré študent odovzdáva po absolvovaní každého modulu.

Po prijatí na štúdium získa každý študent prístupové údaje do študentskej sekcie. Ide o študijné prostredie, v ktorom sa postupne zobrazujú jednotlivé moduly programu. Študent tu nájde všetky potrebné informácie o priebehu štúdia či o tematických stretnutiach s lektormi, študijné materiály a termíny pre odovzdanie postupových prác. Študentská sekcia ďalej slúži študentom ako prostredie pre komunikáciu s lektormi a študijným oddelením. Študenti majú k dispozícii knižnicu Business Institut, kde nájdu všetku povinnú literatúru ku štúdiu.

Nový cyklus profesijných vzdelávacích programov MBA začína vždy 15. 3. a 1. 10. Na základe žiadosti o individuálne štúdium môže byť uchádzač o štúdium prijatý aj mimo tieto termíny.

Cena programu od 3.730 € bez DPH (4.514 € vrátane DPH).

Informácie o štúdiu nájdete tu.
Informácie o podmienkach prijatia nájdete tu.
On-line prihlášku na štúdium nájdete tu.
Prihlášku na štúdium vo formáte PDF nájdete tu.

Naši partneri

CMS ČIIA BCC SPŘ