MBA Management obchodu (online)

Online program MBA Management obchodu je vytvorený špeciálne pre podnikateľov, členov managementu a vedúcich zamestnancov, ktorí sa usilujú o pochopenie súvislostí obchodu, budovania a udržovania vzťahov so zákazníkmi, výkonnosti a podporou predaja. Program je vysoko využiteľný pre manažérov a špecialistov celého spektra podnikateľských činností, pretože úspešný vstup na trhy tvorí v dnešnom vysoko konkurenčnom prostredí jednu z hlavných možností, ako zvyšovať prosperitu a hodnotu firiem.

Prínosy a obsah programu

 • strategické a ekonomické aspekty obchodu
 • príprava a realizácia medzinárodných obchodných operácií
 • segmentácia zákazníkov a customer relationship management
 • stratégia vyjednávania v oblasti obchodu
 • obchodné techniky a zručnosti
 • príprava a realizácia medzinárodných obchodných operácií

Základné informácie o štúdiu

 • forma štúdia: 100% online štúdium
 • dĺžka štúdia: 12 až 16 mesiacov
 • jazyk výučby: čeština
 • zakončenie štúdia: obhajoba záverečnej práce
 • podmienky prijatia:  ukončenie VŠ vzdelania alebo relevantná prax
 • zahájenie štúdia: 1.10.2018 a potom kedykoľvek

Študijné moduly

I. blok

 • Stratégia obchodu
 • Typológia zákazníka
 • Moderné nástroje podpory predaja
 • Medzinárodné aspekty obchodu

II. blok

 • Obchodné techniky a zručnosti
 • Riadenie vzťahov so zákazníkmi
 • Právne aspekty obchodu
 • Úspešná argumentácia a vyjednávanie

III. blok

 • Výkonnosť a hodnotenie
 • Myself management
 • Coaching a riadenie ľudí
 • Záverečná práca

Personálne zaistenie

 • doc. Ing. Alexej Sato, CSc.
 • Mgr. Tomáš Zdražil
 • Mgr. František Paikrt
 • Mgr. Jiří Kocich, MBA
 • Ing. Miloslav Šašek, DipMgmt.
 • Ing. Jana Puhalová
 • PhDr. Alexandra Fonville, Ph.D.
On line prihláška na štúdium    

Moderný e-learningový systém

Po prijatí k štúdiu získava každý študent prístupové údaje do moderného e-learningového systému - študentskej sekcie. Jedná sa o študijné prostredie, kde sa zobrazujú jednotlivé moduly programu a obsah štúdia. Tu študent nájde všetky potrebné informácie o priebehu štúdia, výučbe, študijné materiály a termíny pre odovzdávanie postupových prác. Sekcia slúži študentom aj ako prostredie pre komunikáciu s lektorom a študijným oddelením. Študenti majú k dispozícii aj online knižnicu, v ktorej nájdu všetkú povinnú literatúru k štúdiu. 

Cena programu od 3.730 € bez DPH (4.514 € vrátane DPH).

Informácie o podmienkach prijatia nájdete tu.
On-line prihlášku na štúdium nájdete tu.

Naši partneri

CMS ČIIA BCC SPŘ