Lidé

Vedenie školy

Ing. Ivo Ducheček
riaditeľ
duchecek@businessinstitut.cz
JUDr. Luboš Bárta
tajomník
barta@businessinstitut.cz
Mgr. Jan Spour
zástupca riaditeľa
spour@businessinstitut.cz
prof. JUDr. Zdeněk Souček, DrSc.
zástupca riaditeľa pre vonkajšie vzťahy
soucek@businessinstitut.cz
Mag. Martin Muzikant, Ph.D.
zástupca riaditeľa pre medzinárodné vzťahy 
muzikant@businessinstitut.cz
Ing. et Ing. Soňa Španielová, Ph.D., MBA
zástupca riaditeľa pre študijnú a pedagogicků činnosť 
spanielova@businessinstitut.cz

Sekretariát

Bc. Linda Krahulcová
krahulcova@businessinstitut.cz

Študijné oddelenie

Študijné oddelenie
studium@businessinstitut.sk
Mgr. Pavla Buknová
buknova@businessinstitut.cz
MgA. et Mgr. Martina Letochová
letochova@businessinstitut.cz

PR a marketingové oddelenie

 

Naši partneri

CMS ČIIA BCC SPŘ