Predstavenie spoločnosti Business Institut

Business Institut je najväčšou MBA školou v Českej republike a na Slovensku, ktorá sa špecializuje na programy MBA (Master of Business Administration) a programy BBA (Bachelor of Business Administration). Vzhľadom k dlhodobým skúsenostiam nášho tímu lektorov ponúka Business Institut koncept štúdia, ktorý premieta teoretické problémy priamo do praxe. Štúdium tak získava na atraktivite tým, že lektori používajú príklady z reálnych situácií, čím dochádza k osvojeniu teórie i bez nutnosti učenia sa mnohokrát prázdnych definícií. Hlavným cieľom Business Institut je poskytovať kvalitné a prínosné vzdelávacie programy s ohľadom na časovú flexibilitu každého študenta.

Business Institut spolupracuje s množstvom špičkových odborníkov z rôznych profesijných oblastí, ktorí prispievajú k úrovni a kvalite vzdelávania odpovedajúcemu angloamerickému školskému systému. Business Institut je takisto členom mnohých profesijných organizácií, kde vzájomná spolupráca pomáha udržiavať aktuálne trendy a oboznamovať s nimi odbornú i laickú verejnosť.

Business Institut ponúka systém vzdelávania kombinovanou formou štúdia v spojení s e-learningom, ktorý po celom svete získava stále väčšiu popularitu. Táto forma vzdelávania šetrí študentom nie len finančné prostriedky, ale i vzácnu veličinu – čas. V dnešnej uponáhľanej dobe je veľmi náročné nájsť časový priestor na ďalšie vzdelávanie, ktoré je nevyhnutným prostriedkom k ďalšiemu rozvoju a kariérnemu úspechu. Táto forma štúdia ponúka kompromis a možnosť študovať i tým najviac vyťaženým.

V rámci štúdia organizuje Business Institut pre svojich študentov blokové moduly, jednodenné semináre a spoločenské akcie, ktoré slúžia k spríjemneniu celého štúdia.

Chcete sa o spoločnosti Business Institut dozvedieť viac?

Navštívte tieto odkazy:

Prečo si zvoliť nás Fotogaléria
Osobné referencie Referencie firem

Naši partneri

CMS ČIIA BCC SPŘ