Knižnica

Tu sú vítaní všetci študenti Business Inštitútu, ktorí majú záujem o využitie služieb distančnej knižnice. V našej knižnici študenti nájdu všetky tituly povinnej literatúry, ktoré si môžu zapožičať, ponúkame však aj možnosť zaistenia zapožičania kníh z iných knižníc.

V prípade potreby predĺženia doby zapožičania, vytvorenia rezervácie či objednávky konkrétneho titulu, prosíme, kontaktujte našu knižnú referentku:

Adélu Pittermannovou

Email: knihovna@businessinstitut.cz

 

Vybrané knižnice a ich elektronické katalógy

Vybrané slovenskej knižnice a ich elektronické katalógy:

Univerzitná knižnica http://snk.sk/
  http://www.ulib.sk/
Mestská knižnica Bratislava http://www.mestskakniznica.sk/
CVTI SR http://www.cvtisr.sk/
Štátna vedecká knižnica BB http://www.svkbb.eu/
Univerzitná knižnica KF v Nitre https://www.ukf.sk/
Portál ku katalógom a zbierkam slov.knižníc https://www.kis3g.sk/
On- line katalogy knižníc na SR http://www.ainova.sk/

Vybrané zahraničné knižnice a ich katalógy:

Library of Congress http://catalog.loc.gov/
Deutsche Nationalbibliothek http://www.deutsche-digitale-bibliothek.de/index.htm
The British Library http://www.bl.uk/
Bibliothèque nationale de France http://www.bnf.fr/fr/acc/x.accueil.html

Elektronické informačné zdroje

Porovnává výsledky vyhľadávania medzi Google a Bing http://www.bingle.nu/
Vyhľadávanie odborné literatúry http://scholar.google.cz/
Vyhľadávanie podľa tém http://www.about.com/
Obchodné a podnikové informácie http://biznar.com/biznar/
  http://www.euroekonom.sk/
  http://hnonline.sk/
Financie http://penazenky.eu/
  http://www.financnik.sk/
  http://www.best.sk/www/CasopisyFinancne.htm
Právo http://www.e-pravo.sk/

Texty kníh

books.google.cz
en.wikibooks.org

Noviny a časopisy

Hospodárske noviny http://hnonline.sk/
SME http://www.sme.sk/
ETREND http://www.etrend.sk/
Finančník http://www.financnik.sk/
eNoviny http://www.enoviny.sk/
Infoware http://www.itnews.sk/tituly/infoware
Justičná revue-Právo http://www.epi.sk/359/Zmeny_na_portali_13559.aspx
Verlag Dashofer http://www.dashofer.sk/?uroven=3&sekcia=2
On-line zákony http://www.onlinezakony.sk/

Naši partneri

CMS ČIIA BCC SPŘ