Informácie o štúdiu

Business Institut predstavuje moderný koncept štúdia BBA, ktorý premieta teóriu priamo do manažérskej praxe. Lektori používajú príklady z reálnych situácií, čím dochádza k osvojeniu teórie i bez nutnosti učiť sa mnohokrát prázdne definície. Business Institut si dáva záležať predovšetkým na špičkovom obsadení lektorského tímu, kvalite výučby, flexibilite štúdia a profesionálnom prístupe.

BBA

BBA (Bachelor of Business Administration) predstavuje nižší stupeň profesijného vzdelávacieho programu MBA (Master of Business Administration). Je určený pre absolventov stredných škôl a gymnázií, ktorí majú záujem získať základné povedomie o manažérskych schopnostiach a nadobudnúť tak teoretické znalosti nevyhnutné pre výkon manažérskej funkcie.

Absolvovanie programu BBA môže byť tiež považované za prípravu študenta na vyšší stupeň manažérskeho vzdelávacieho programu, pretože držiteľ titulu BBA automaticky spĺňa podmienky pre prijatie do programu MBA.

Profesijný vzdelávací program BBA na Business Institut sa vyznačuje vysokou profesionálnou úrovňou, keďže jednotlivé moduly sú vedené rovnakými lektormi ako pri programoch MBA. Študenti dostávajú jedinečnú možnosť diskutovať so skúsenejšími odborníkmi s mnohoročnou praxou a načerpať tak od nich cenné skúsenosti.

Štúdium je rozložené do troch semestrov, pričom každý má dĺžku pol roku. Výučba prebieha kombinovanou formou (e-learning a lektorské stretnutia pre každý modul). Forma výučby aj priebeh štúdia sú takmer totožné s programom MBA, iba s tým rozdielom, že semester je v prípade programu BBA rozdelený do troch modulov. V poslednom semestri sú moduly len dva, z ktorých jeden predstavuje vypracovanie záverečnej práce. Štúdium je rovnako ako pri programe BBA zakončené obhajobou tejto práce a záverečnou skúškou. Po splnení všetkých študijných podmienok získa absolvent osvedčenie o absolvovaní štúdia a diplom s udeleným titulom BBA.

Schema štúdia BBA

Nový cyklus programov BBA začína vždy 15. marca a 1.októbra. Na základe žiadosti o individuálne štúdium môže byť uchádzač o štúdium prijatý aj mimo tieto termíny.

Cena profesijného programu BBA je po zľave 738 EUR za semester (cena je uvedená bez DPH).

  • Bližšie informácie o jednotlivých študijných programoch profesijného vzdelávania BBA nájdete tu.
  • Prihlášku na štúdium nájdete tu.
  • Pre viac informácií nás neváhajte kontaktovať na: bba@businessinstitut.cz

Výhody štúdia na Business Institut:

  • Individuálny prístup
  • Výučba v centre Bratislavy
  • Možnosť prispôsobenia štúdia z časového hľadiska
  • Zameranie na praktické využitie znalostí a skúseností
  • Možnosť vypožičania všetkej povinnej literatúry v knižnici Business Institut zdarma

Naši partneri

CMS ČIIA BCC SPŘ