Informácie o štúdiu

Business Institut predstavuje moderný koncept štúdia MBA, ktorý premieta teóriu priamo do manažérskej praxe. Lektori používajú príklady z reálnych situácií, čím dochádza k osvojeniu teórie i bez nutnosti učiť sa mnohokrát prázdne definície. Business Institut si dáva záležať predovšetkým na špičkovom obsadení lektorského tímu, kvalite výučby, flexibilite štúdia a profesionálnom prístupe.

MBA

MBA (Master of Business Administration) predstavuje profesijný vzdelávací program zameraný na prehĺbenie znalostí v odbore management a predovšetkým na rozvoj manažérskych schopností a praktických skúseností. Tento program je primárne určený uchádzačom s vysokoškolským vzdelaním, ktorí sa usilujú využiť znalosti vo svojej profesijnej praxi; teda manažérom, členom manažmentu, podnikateľom, zamestnancom štátnej správy a samosprávy, či predstaviteľom neziskových organizácií. Program MBA je však smerovaný predovšetkým na tých, ktorí majú v úmysle držať krok s najnovšími trendmi moderného managementu a chcú mať náskok pred ostatnými.

Výučba profesijných programov MBA je rozložená do troch semestrov, prebieha zásadne v slovenčine, distančnou formou, tzv. metódou e-learning vrátane tematických stretnutí s lektormi. Každý študent získa na webových stránkach Business Institut prístup do študentskej sekcie, v ktorej nájde všetky informácie, dokumenty a materiály potrebné k štúdiu.

Štúdium je vždy rozložené do troch semestrov, z nich každý trvá pol roka; celková doba štúdia tak v ideálnom prípade dosahuje dĺžku jeden a pol roka. Semester je rozdelený do štyroch modulov. Každý z nich predstavuje určitú oblasť problematiky, ktorú študent musí zvládnuť, aby úspešne splnil podmienky štúdia. Výstupom za jednotlivé moduly sú potom postupové práce, v ktorých účastník prevádza teoretické poznatky do praxe a dokazuje tým pochopenie danej problematiky. V poslednom semestri vypracováva študent záverečnú prácu pod vedením lektora a na záver štúdia spolu s obhajobou svojej práce absolvuje skúšku pred trojčlennou komisiou. Po splnení všetkých študijných povinností získa absolvent osvedčenie o absolvovaní štúdia a diplom s udeleným titulom MBA.

Schema štúdia MBA

Výučba jednotlivých profesijných programov MBA prebieha zásadne v slovenčine, a to kombinovanou formou. Ide o spojenie distančnej formy, tzv. metódy e-learning, s tematickými lektorskými stretnutiami. Tieto stretnutia sa realizujú formou interaktívnych workshopov v rozsahu troch hodín a uskutočňujú sa pre každý modul programu, teda štyrikrát za semester. Účasť síce nie je povinná, no je vrelo odporúčaná. Študenti dostávajú možnosť zúčastniť sa diskusie s odborníkmi z praxe a získať od nich cenné skúsenosti. Každý študent si môže prispôsobiť štúdium svojim potrebám, nakoľko profesijný vzdelávací program MBA pomocou e-learningovej metódy plne rešpektuje jeho časové možnosti.

Po prijatí do programu získa študent prístup do študentskej sekcie na webových stránkach Business Institut, ktorá mu značne uľahčí a sprehľadní organizáciu štúdia. Študenti tu nájdu všetky informácie o priebehu štúdia a o dôležitých termínoch, získajú potrebné dokumenty a materiály a môžu ju použiť tiež ako prostriedok komunikácie s lektormi či so študijným oddelením.

Nový cyklus profesijných vzdelávacích programov MBA začína vždy 15. marca a 1. októbra. Na základe žiadosti o individuálne štúdium môže byť uchádzač o štúdium prijatý aj mimo tieto termíny.

Cena profesijného programu MBA je po zľave 1.327 EUR za semester (cena je uvedená bez DPH).

  • Bližšie informácie o jednotlivých študijných programoch profesijného vzdelávania MBA nájdete tu.
  • Prihlášku na štúdium nájdete tu.
  • Pre viac informácií nás neváhajte kontaktovať na: mba@businessinstitut.cz

Výhody štúdia na Business Institut:

  • Individuálny prístup
  • Výučba v centre Bratislavy
  • Možnosť prispôsobenia štúdia z časového hľadiska
  • Zameranie na praktické využitie znalostí a skúseností
  • Možnosť vypožičania všetkej povinnej literatúry v knižnici Business Institut zdarma

Naši partneri

CMS ČIIA BCC SPŘ