"Trpký koniec roku 2013" s Klárou Gajduškovou

21.1.2014 sa v Business Institut uskutočnil ďalší Blokový modul pre našich študentov, tentokrát na aktuálnu tému týkajúcu sa úniku dát z Českej sporiteľne. V prednáške s názvom „Trpký koniec roku 2013“, sa Klára Gajdušková detailne venovala prípadu úniku interných dát, ktoré nemali byť verejnosti prístupné. Zamerala sa najmä na spôsob, s akým Česká sporiteľňa pristúpila k danému problému. Ústredným bodom prednášky boli preto formy, postupy a metódy firemnej komunikácie, ktorými Česká sporiteľňa z pozície veľkej korporácie túto záležitosť komunikovala ako navonok, tak i v samotnej spoločnosti.

Profil lektora

Mgr. Klára Gajdušková je od roku 2000 riaditeľkou úseku firemnej komunikácie Českej sporiteľne, kde zodpovedá za internú komunikáciu, externú komunikáciu a CSR. Je predsedníčkou správnej rady Nadácie Českej sporiteľne a členkou správnej rady Nadácie Depositum Bonum. Riadi 30-členný tím a je zodpovedná za koordináciu ôsmich ďalších kolegov v dcérskych spoločnostiach Českej sporiteľne, vrátane ročného rozpočtu.

Klára Gajdušková študovala poradenstvo v klinickej psychológii na La Salle University vo Philadelphii, neskôr andragogiku a riadenie ľudí na Univerzite J. A. Komenského a anglickú filozofiu a politológiu na Karlovej Univerzite. Počas svojho života pracovala na rôznych pozíciách. V Českej sporiteľni začínala ako hovorkyňa a z tejto pozície sa vypracovala až na pozíciu šéfky úseku Firemnej komunikácie. Jej predchádzajúce pracovné skúsenosti tvorila práca korešpondentky v agentúre Reuters a v Českej tlačovej kancelárii.

Naši partneri

CMS ČIIA BCC SPŘ