Blokové Moduly

Vzdelanie človeka zďaleka nekončí tým, že ukončí povinnú školskú dochádzku, získa maturitné vysvedčenie, dosiahne vysokoškolský titul. Jedným z nárokov modernej doby je neustále sebavzdelávanie so zvyšovaním doterajšej kvalifikácie, prehľad o nových poznatkoch v danom odbore. Existuje mnoho spôsobov ako je možné úroveň vzdelania, resp. kvalifikácie, zvyšovať a prispôsobovať aktuálnym potrebám spoločnosti. Môže sa pritom jednať o vzdelávacie aktivity krátkodobého i dlhodobého charakteru.

Business Institut usporadúva pre svojich študentov okrem lektorských stretnutí taktiež blokové moduly. Tie môžu študenti programov MBA a BBA navštevovať úplne zdarma a obohatiť svoje vedomosti a praktické skúsenosti nad rámec samotnej výučby. Blokové moduly tak predstavujú spríjemnenie samotného štúdia, z ktorého nevzniká študentom naviac žiadna študijná povinnosť. Business Institut ponúka širokú paletu blokových modulov, na ktorých prednášajú špičkoví odborníci o zaujímavých a čo možno najaktuálnejších témach nadväzujúcich na problémy a záležitosti súčasnej spoločnosti. Ide o jeden z benefitov, ktorý môže bežne využívať každý študent našej školy. Ročne usporadúva Business Isntitut viac ako desiatku blokových modulov, pričom ich kapacitou plne pokryje dopyt po týchto obľúbených akciách.

Prehl'ad blokových modulov:

Osobnost Téma
Mgr. Klára Gajdušková Trpký koniec roku 2013
Ing. Ľubomír Páleník Manažérske rozhodovanie

Všetky vzdelávacie aktivity prebiehajú v centre Bratislavy.

Informácie o jednotlivých vzdelávacích projektoch Vám poskytne naše študijné oddelenie:

Business Institut EDU, a.s.
Emailinfo@businessinstitut.sk
Email: studium@businessinstitut.sk

Naši partneri

CMS ČIIA BCC SPŘ