Akreditace a členství

European Association for Business Studies (EABS)

The European Association for Business Studies (EABS) bola založená v roku 1999. Jedná sa o profesionálne členskú organizáciu zameranú na poskytovanie akreditačných služieb všetkým legitímnym vzdelávacím inštitúciám, ako sú vysoké školy, univerzity alebo súkromné vzdelávacie organizácie vynikajúcou kvalitou nimi poskytovaných služieb. Akreditácia poskytované touto asociáciou sa stali globálnym štandardom pre všetky MBA, BBA a ďalšie postgraduálne vzdelávacie programy, ktoré dosahujú špičkovej úrovne. 

European Association for Business Studies

The Accreditation Council for Business Schools and Programs (ACBSP)

ACBSP je jednou z dvoch najprestížnejších amerických asociácií, ktorá akredituje a združuje popredné vzdelávacie inštitúcie po celom svete. ACBSP kontroluje kvalitu a úroveň nielen samotné inštitúcie, ale aj vyučovaných vzdelávacích programov, lektorov a samotných študentov. Členstvo v tejto asociácii je podmienené pomerne náročným procesom, na ktorý následne nadväzuje samotná akreditácia inštitúcie. ACBSP akredituje programy so zameraním na ekonomiku, manažment, účtovníctvo a ďalšie vzdelávacie programy súvisiace s podnikaním.

The Accreditation Council for Business Schools and Programs

International Association for Distance Learning (IADL)

Business Institut je akreditovaný The International Association for Distance Learning (IADL), ktorá zabezpečuje kvalitu dištančného a on-line vzdelávanie v medzinárodnom meradle. IADL poskytuje porovnávacie hodnotenie, schvaľovanie a uznávanie najmä dištančných a on-line vzdelávacích programov. Členmi IADL sú univerzity, vysoké školy a vzdelávacie inštitúcie, ktoré sú posudzované schvaľovacie komisiou na základe prísnych kritérií.

 International Association for Distance Learning

Ministerstvo vnitra České republiky

Business Institut je akreditovaný u Ministerstva vnútra Slovenskej republiky podľa ust. § 30 ods. 5 zákona č. 312/2002 Zb., Ako vzdelávacie inštitúcie pod číslom akreditácie AK / I-47/2014, číslo konania MV-138186-4 / ODK- 2014. Akreditácia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky oprávňuje Business Institut ku vzdelávanie úradníkov a vedúcich úradníkov územných samosprávnych celkov. Vedľa akreditácie inštitúcie sú akreditované profesijné vzdelávacie programy v týchto odboroch: management, verejná správa, finančný manažment. Akreditácia umožňuje uznať študijné programy MBA ako povinné vzdelávanie vyšších úradníkov územných samosprávnych celkov.

Ministerstvo vnitra České republiky

Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, o.s. (AIVD)

Profesijné asociácie s tradíciou od roku 1990, ktorej cieľom je presadzovať záujmy a potreby inštitúcií vzdelávania dospelých a koncentrovať profesionálne kapacity pre riešenie koncepcie a rozvoja v tejto oblasti. Ďalej tiež spolupracuje so štátnymi orgánmi a ostatnými subjektmi pri príprave a zavádzaní legislatívnych a iných opatrení v oblasti vzdelávania dospelých, organizuje odborné podujatia, vydáva odborné publikácie a reprezentuje členmi a ich činnosť v tuzemských a medzinárodných združeniach.


Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, o.s.

The British Chamber of Commerce Czech Republic

The British Chamber of Commerce bola založená v Českej republike v apríli 1997. Združuje viac ako 240 členských spoločností reprezentujúcich široké spektrum záujmov v Českej republike, od hlavných investorov, až k individuálnym podnikateľom. Podľa prieskumu a jej posúdenia bola The British Chamber of Commerce označená ako najlepší z 23 britských komôr v Európe.


British Chamber of Commerce Czech Republic

Hospodářská komora České republiky

Hospodárska komora Českej republiky zastupuje podnikateľskú verejnosť. Poslaním komory je vytvárať príležitosti pre podnikanie, presadzovať a podporovať opatrenia, ktoré prispievajú k rozvoju podnikania v SR a tým aj k celkovej ekonomickej stabilite štátu.

Hospodářská komora České republiky

Český Institut Interních Auditorů

Český inštitút interných audítorov (ČIIA) je občianske združenie interných audítorov, ktoré vzniklo za účelom presadzovania a podpory rozvoja vnútorného auditu v Českej republike. ČIIA je národným inštitútom medzinárodného inštitútu The Institute of Internal Auditors Inc., ktorý vznikol v USA v roku 1941 a ktorý dnes reprezentuje 90 000 odborníkov z viac ako 165 krajín.

Český Institut Interních Auditorů

The Institute of Internal Auditors (IIA)

Táto inštitúcia bola založená v roku 1941 a predstavuje profesionálne audítorskú spoločnosť a uznávanú autoritu v oblasti vzdelávania. Jej členovia pôsobia prevažne vo sfére vnútorného auditu, riadenia rizík, vo vláde, auditu informačných technológií, vzdelávania a bezpečnosti.

The Institute of Internal Auditors

Česká marketingová společnost

Česká marketingová spoločnosť, o. S., Je dobrovoľná nezisková organizácia, ktorá združuje marketingových pracovníkov a záujemcov o marketing formou kolektívneho a individuálneho členstva. Z pôvodného poslania čo najviac prispievať k rozšíreniu marketingu v Českej republike sa v súčasnosti zameriava predovšetkým na podporu komunikácie medzi marketingovými odborníkmi, zvyšovaniu kvality marketingového riadenia a marketingových aktivít.


Česká marketingová společnost

Společnost pro projektové řízení (SPŘ)

Spoločnosť pre projektové riadenie (SMR) je organizácia združujúca firmy a jednotlivcov zaoberajúce sa manažmentom projektov. Je národnou organizáciou IPMA (International Project Management Association). Jej prvoradou funkciou je presadzovať porozumenie manažmentu projektov ako profesiu, ktorá má svoju globálnu pôsobnosť, štandardy, znalosti a schopnosti. Združuje projektových manažérov naprieč všetkými odbormi ľudskej činnosti.

Společnost pro projektové řízení

Naši partneri

CMS ČIIA BCC SPŘ