Absolventský klub

Jedným z najväčších úspechov každej  školy sú jej absolventi. Prostredníctvom ich úspechov, ku ktorým im štúdium dopomohlo, získava škola spätne svoju prestíž a uznanie. Na pôde Business Institut spromovalo už množstvo úspešných absolventov, ktorí sa teraz môžu hrdo pýšiť titulom MBA, BBA či LLM. Práve im by sme radi ponúkli možnosť byť súčasťou školy i po dokončení štúdia. Za týmto účelom vznikol Absolventský klub ako poďakovanie všetkým, ktorí si pre svoje postgraduálne profesijné vzdelávanie zvolili práve Business Institut.

Ciele Absolventského klubu sú nasledujúce:

 • udržiavať kontakt s bývalými študentmi i po úspešnom ukončení štúdia;
 • podporovať ďalší osobnostný a profesijný rozvoj svojich absolventov;
 • zaistiť možnosť nadviazania zaujímavých profesijných i iných kontaktov;
 • podporovať vzťahy, interakciu, komunikáciu, zdieľanie informácií, inšpiráciu a zábavu naprieč absolventmi, lektormi i celou spoločnosťou Business Institut.

V rámci Absolventského klubu tak majú členovia možnosť porozprávať sa s ostatnými o oblastiach vlastného podnikania, pracovných skúsenostiach, možnostiach profesijného postupu, organizácie práce v jednotlivých organizáciách a mnohom ďalšom. Interakciou a výmenou skúseností medzi lektormi a ostatnými absolventmi je možné prehlbovať osobné i pracovné vzťahy a získať množstvo zaujímavých kontaktov a nápadov pre kariérny či individuálny rozvoj.

Členstvo v Absolventskom klube prináša:

 • zasielanie informácií o novinkách a aktuálnom dianí v Business Institut;
 • pozvánky na blokové moduly a ďalšie odborné prednášky;
 • možnosť zúčastniť sa na organizovaných stretnutiach absolventov;
 • možnosť zúčastniť sa na ďalších špeciálnych tematických akciách určených výhradne pre absolventov.

Aké ďalšie služby nad rámec bežných benefitov členstvo prináša:

 • možnosti spolupráce a využitia služieb personálne-poradenskej spoločnosti Stimul;
 • ponuka individuálneho prístupu k zacieleniu Vašej ďalšej profesijnej kariéry;
 • poskytovanie poradenstva a podpory napríklad pri zmene zamestnania, pri príprave na zmenu pozície či zamestnávateľa, pri príprave na kariérny postup a ďalšie formy individuálneho poradenstva;
 • zľavy na nákup literatúry od spoločnosti Grada, Linde a Computer Press.

Naši partneri

CMS ČIIA BCC SPŘ